• ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس مدیا هایسنس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X160M 54000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X160M مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

190,000,000 تومان

180,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ54GM3T1 54000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ54GM3T1 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

186,499,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X140M داکت اسپلیت مدیا مدل: X140M مدیا

گارانتی : گلدیران

166,300,000 تومان

141,355,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ48GM3T1 48000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ48GM3T1 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

162,846,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ54GM3T6 54000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ54GM3T6 ال جی

گارانتی : گلدیران

157,100,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ48GM3T6 48000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ48GM3T6 ال جی

گارانتی : گلدیران

154,200,000 تومان

146,490,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60Q8VHR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60Q8VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

152,027,000 تومان

121,621,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60K6HR3 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

149,600,000 تومان

121,176,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ36GM3T1 داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ36GM3T1 ال جی

گارانتی : گلدیران

139,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60QN6VHR 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60QN6VHR جی پلاس

گارانتی : گلدیران

136,950,000 تومان

123,255,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48Q8VHR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48Q8VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

131,502,800 تومان

105,202,240 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ36GM3T6 داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ36GM3T6 ال جی

گارانتی : گلدیران

131,200,000 تومان

127,264,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60L8HR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

124,369,000 تومان

113,175,790 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48QN6VHR 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

118,461,200 تومان

91,215,124 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X105M 36000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X105M مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

113,650,000 تومان

92,056,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ30GM1T6 30000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ30GM1T6 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

109,940,000 تومان

106,641,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل M48FN1 48000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: M48FN1 مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

108,900,000 تومان

95,832,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48L8HR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

107,692,000 تومان

97,999,720 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60R8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60R8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

107,430,400 تومان

82,721,408 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

107,430,400 تومان

82,721,408 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN6FHR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

107,430,000 تومان

82,721,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X90M 30000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X90M مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

100,800,000 تومان

81,648,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

100,623,600 تومان

77,480,172 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN6FHR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

100,623,600 تومان

77,480,172 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48R8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48R8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

100,623,600 تومان

77,480,172 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت هایسنس مدل HID 48 48000BTU داکت اسپلیت هایسنس مدل: HID-48 هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

100,080,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ24GM1T1 24000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ24GM1T1 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

98,427,000 تومان

92,521,380 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل M36FN1 36000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: M36FN1 مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

97,665,000 تومان

83,015,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

97,664,000 تومان

75,201,280 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ24GM1T6 24000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ24GM1T6 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

97,110,000 تومان

95,167,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل M55FN1 55000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: M55FN1 مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

96,300,000 تومان

84,744,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36Q6VHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36Q6VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

95,299,600 تومان

76,239,680 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30Q6VHR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30Q6VHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

87,180,500 تومان

68,000,790 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36QN6VHR 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

85,848,400 تومان

70,395,688 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36L6HR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36L6HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

85,800,000 تومان

70,356,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30K6HR3 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

84,000,000 تومان

68,880,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

83,344,800 تومان

64,175,496 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X71M 24000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X71M مدیا

گارانتی : گلدیران

83,200,000 تومان

67,392,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV36MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV36MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

80,800,000 تومان

64,640,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30QN6VHR 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

78,534,500 تومان

61,256,910 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36R6FHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

74,324,250 تومان

57,229,673 تومان

مقایسه
موجود