• ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس مدیا هایسنس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ54GM3T1 54000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ54GM3T1 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

186,499,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ48GM3T1 48000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ48GM3T1 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

162,846,000 تومان

161,217,540 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X160M 54000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X160M مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

136,141,000 تومان

115,719,850 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X140M داکت اسپلیت مدیا مدل: X140M مدیا

گارانتی : گلدیران

136,141,000 تومان

115,719,850 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت ال جی مدل ABQ36GM3T1 36000BTU داکت اسپلیت ال جی مدل: ABQ36GM3T1 ال جی
A+

گارانتی : گلدیران

128,075,000 تومان

119,109,750 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60K6HR3 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

124,900,000 تومان

106,165,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60L8HR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

124,369,000 تومان

106,957,340 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

112,706,000 تومان

95,800,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل M48FN1 48000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: M48FN1 مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

108,900,000 تومان

95,832,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48L8HR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48L8HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

107,692,000 تومان

91,538,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت هایسنس مدل HID 48 48000BTU داکت اسپلیت هایسنس مدل: HID-48 هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

100,080,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل M36FN1 36000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: M36FN1 مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

97,665,000 تومان

83,015,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X105M 36000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X105M مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

97,664,000 تومان

83,991,040 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

97,664,000 تومان

83,991,040 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل M55FN1 55000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: M55FN1 مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

96,300,000 تومان

84,744,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN8FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN8FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

86,328,000 تومان

74,242,080 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X90M 30000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X90M مدیا
A+

گارانتی : گلدیران

82,513,000 تومان

70,136,050 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV36MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV36MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

80,800,000 تومان

64,640,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36L6HR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36L6HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

78,044,000 تومان

66,337,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36QN6VHR 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

78,044,000 تومان

67,117,840 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

71,504,000 تومان

60,778,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30L6HR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30L6HR1 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

71,395,000 تومان

61,399,700 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30K6HR3 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30K6HR3 جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

71,395,000 تومان

65,683,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30QN6VHR 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30QN6VHR جی پلاس
A

گارانتی : گلدیران

71,395,000 تومان

62,113,650 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل X71M 24000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: X71M مدیا

گارانتی : گلدیران

68,125,000 تومان

57,906,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت مدیا مدل M24FN1 24000BTU داکت اسپلیت مدیا مدل: M24FN1 مدیا

گارانتی : گلدیران

68,125,000 تومان

57,906,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت هایسنس مدل HID 30 30000BTU داکت اسپلیت هایسنس مدل: HID-30 هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

66,550,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36PN6FHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

63,765,000 تومان

51,649,650 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

61,258,000 تومان

52,069,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24L6HR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24L6HR1 جی پلاس
A+

گارانتی : گلدیران

59,841,000 تومان

52,061,670 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24QN6VHR 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24QN6VHR جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,841,000 تومان

52,061,670 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت هایسنس مدل HID 24 24000BTU داکت اسپلیت هایسنس مدل: HID-24 هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

55,095,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30PN6FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

54,391,000 تومان

46,776,260 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24MN6FHR3 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

54,391,000 تومان

46,232,350 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV24MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV24MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

53,370,000 تومان

49,100,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24PN6FHR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

47,415,000 تومان

38,406,150 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GAC HV18MQ1 داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GAC-HV18MQ1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

31,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60QN6VHR 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60QN6VHR جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 48PN6FHR1 48000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-48PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 60PN6FHR1 60000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-60PN6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 30R6FHR1 30000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-30R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 36R6FHR1 36000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-36R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

داکت اسپلیت جی پلاس مدل GCD 24R6FHR1 24000BTU داکت اسپلیت جی پلاس مدل: GCD-24R6FHR1 جی پلاس

گارانتی : گلدیران

1 تومان

مقایسه