• ظرفیت دیگ
  • 4 آیتم
  • 10.5kg
  • 12+7kg
  • 12+8kg
  • 12kg
  • 13kg
  • 17کیلو
  • 2kg
  • 6kg
  • 7.5 کیلوگرم
  • 7kg
  • 8 کیلوگرم
  • 8kg
  • 9kg
 • رنگ
  • اسپرسو
  • استیل
  • تیتانیوم
  • سفید
  • مشکی
  • نقره ای
  • نقره ای تیره
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD108BS 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-PD108BS جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

40,350,000 تومان

37,929,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD108W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-PD108W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

39,650,000 تومان

37,271,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD107BS ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-PD107BS جی پلاس

گارانتی : گلدیران

36,260,000 تومان

32,634,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD107W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-PD107W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

35,550,000 تومان

33,061,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD106T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-PD106T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

31,600,000 تومان

30,336,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD106W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-PD106W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

30,900,000 تومان

29,664,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P105T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-P105T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

28,790,000 تومان

26,486,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P105W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-P105W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

28,080,000 تومان

26,676,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P104T 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-P104T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

27,170,000 تومان

24,996,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P104W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-P104W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

26,560,000 تومان

24,435,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P990S 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-P990S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

25,750,000 تومان

24,720,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SS جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

25,500,000 تومان

23,970,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SS 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L909SS جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

25,250,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P990W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-P990W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

25,240,000 تومان

24,230,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SW جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

24,900,000 تومان

23,406,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SW 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L909SW جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

24,750,000 تومان

23,017,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8540T 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M8540T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

23,250,000 تومان

21,622,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9542T جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

22,930,000 تومان

21,783,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P880S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-P880S جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

22,780,000 تومان

21,413,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9542W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

22,420,000 تومان

21,299,000 تومان

مقایسه
موجود