• ظرفیت دیگ
  • 4 آیتم
  • 10.5kg
  • 12+7kg
  • 12kg
  • 13kg
  • 17کیلو
  • 2kg
  • 6kg
  • 7.5 کیلوگرم
  • 7kg
  • 8 کیلوگرم
  • 8kg
  • 9kg
 • رنگ
  • اسپرسو
  • استیل
  • تیتانیوم
  • سفید
  • نقره ای
  • نقره ای تیره
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CW 9kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: G950CW ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

29,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SW 8kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: G840SW ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

27,300,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 865CS 8kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-865CS ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

25,300,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 865CW 8kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-865CW ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

24,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 845SW 8kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-845SW ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

23,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 843SS 8kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-843SS ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

22,513,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 821NW 8kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-821NW ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

19,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 743SS 7kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-743SS ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

19,650,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 743SW 7kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-743SW ال جی
+++A

گارانتی : گلدیران

19,100,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 821NS 8kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-821NS ال جی
A+++

گارانتی : گلدیران

18,200,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069T 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1069T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

17,750,000 تومان

15,975,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049S 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1049S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

17,650,000 تومان

16,591,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1049W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

17,350,000 تومان

15,615,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1069W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

17,350,000 تومان

15,615,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 721NS 7kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-721NS ال جی
A++

گارانتی : گلدیران

17,160,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048T 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1048T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

16,450,000 تومان

15,463,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1059T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,350,000 تومان

14,715,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048S 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1048S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

16,230,000 تومان

15,256,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM K702NW 7kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-K702NW ال جی
+++A

گارانتی : گلدیران

16,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1048W جی پلاس
A+++

گارانتی :

15,950,000 تومان

14,833,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1059W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

15,950,000 تومان

14,355,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 621NS 6kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-621NS ال جی

گارانتی : گلدیران

15,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1058T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

15,290,000 تومان

13,913,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 621NW 6kg ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-621NW ال جی

گارانتی : گلدیران

15,200,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1048S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

15,190,000 تومان

14,278,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1048W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,890,000 تومان

13,401,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1058W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,890,000 تومان

13,549,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L9645T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

14,270,000 تومان

12,843,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

14,080,000 تومان

12,672,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L9645W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,950,000 تومان

12,555,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947S 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,880,000 تومان

12,492,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

13,650,000 تومان

12,285,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645T 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L8645T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,220,000 تومان

11,898,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946S 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K946S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,120,000 تومان

11,808,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L8645W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

12,900,000 تومان

11,610,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K946W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

12,890,000 تومان

11,601,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K846S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

12,470,000 تومان

11,846,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945S 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K945S جی پلاس

گارانتی : گلدیران