• ظرفیت دیگ
  • 10.5kg
  • 6kg
  • 7.5 کیلوگرم
  • 7kg
  • 8 کیلوگرم
  • 8kg
  • 9kg
 • رنگ
  • تیتانیوم
  • سفید
  • نقره ای
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD109W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD109W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

30,700,000 تومان

28,858,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD106T 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD106T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

27,200,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD106W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD106W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

26,700,000 تومان

23,763,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SS 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L909SS جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

25,000,000 تومان

22,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M105T 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M105T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

24,700,000 تومان

22,971,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SW 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L909SW جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

24,500,000 تومان

22,050,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M105W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M105W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

24,200,000 تومان

22,506,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SS جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

23,800,000 تومان

22,372,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M104T 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M104T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

23,450,000 تومان

21,808,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SW جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

23,300,000 تومان

22,135,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M104W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M104W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

22,950,000 تومان

21,343,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9542T جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

22,700,000 تومان

19,976,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9542W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

22,200,000 تومان

19,536,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L808S جی پلاس
A++

گارانتی : گلدیران

22,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9540T جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

21,600,000 تومان

19,440,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059BS 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD1059BS جی پلاس

گارانتی : گلدیران

21,600,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L808W جی پلاس
A++

گارانتی : گلدیران

21,500,000 تومان

19,780,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9540W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

21,100,000 تومان

18,990,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L880S جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

21,000,000 تومان

19,530,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L807S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L807S جی پلاس
A++

گارانتی : گلدیران

20,800,000 تومان

18,720,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9542T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

20,700,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L880W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

20,500,000 تومان

19,475,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9341T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

20,500,000 تومان

18,450,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L807W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L807W جی پلاس
A++

گارانتی : گلدیران

20,300,000 تومان

18,270,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9542W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

20,200,000 تومان

18,988,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M9341W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

20,000,000 تومان

18,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9540T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

19,700,000 تومان

18,518,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9540W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

19,200,000 تومان

18,048,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8540T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

18,600,000 تومان

17,484,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8540W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

18,100,000 تومان

17,014,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L730W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

17,700,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8340T جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

17,500,000 تومان

16,625,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8340W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

17,000,000 تومان

16,150,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-82013S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی