• ظرفیت دیگ
  • 10.5kg
  • 6kg
  • 7.5 کیلوگرم
  • 7kg
  • 8 کیلوگرم
  • 8kg
  • 9kg
 • رنگ
  • تیتانیوم
  • سفید
  • نقره ای
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SS جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

21,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SW جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

20,300,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD1059T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

19,500,000 تومان

18,330,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD1059W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

19,100,000 تومان

17,954,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L880S جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

18,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L880W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

18,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L870S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

17,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L870W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

17,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9542T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

17,200,000 تومان

15,824,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9542W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

16,800,000 تومان

15,288,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L88W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

16,450,000 تومان

16,121,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9540T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,400,000 تومان

15,416,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9341T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9540W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,000,000 تومان

15,040,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9341T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8540T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,500,000 تومان

14,570,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L9645W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730T 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L730T جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

15,200,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8540W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,100,000 تومان

14,194,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1048W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,890,000 تومان

13,698,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L730W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

14,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L87S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L87S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,980,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947S 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,880,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-82013S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-82013W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-84035W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K6103W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K6103S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
به زودی

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M1058W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-M1058T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1069W 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD1069W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1069T 10.5kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-MD1069T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-84035S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L73W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L73T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K7203W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K7203S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K946W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

مقایسه
ناموجود