• ظرفیت دیگ
  • 10.5kg
  • 6kg
  • 7.5 کیلوگرم
  • 7kg
  • 8 کیلوگرم
  • 8kg
  • 9kg
 • رنگ
  • تیتانیوم
  • سفید
  • نقره ای
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SS جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

18,500,000 تومان

16,280,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L990SW جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

18,100,000 تومان

15,928,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L880S جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

16,900,000 تومان

14,703,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L880W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

16,500,000 تومان

14,520,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L870S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,900,000 تومان

13,992,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L99SS 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L99SS جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

15,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9542T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,700,000 تومان

13,502,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L870W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,500,000 تومان

13,640,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L99SW 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L99SW جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L9645W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9542W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

15,300,000 تومان

13,005,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1058T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

15,290,000 تومان

13,913,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9540T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,900,000 تومان

12,665,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L88S جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

14,900,000 تومان

14,304,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1058W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,890,000 تومان

13,549,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K1048W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,890,000 تومان

13,698,800 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9540W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,500,000 تومان

12,470,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L88W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

14,500,000 تومان

13,775,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730T 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L730T جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

14,380,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L8645W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

14,200,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8540T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

14,100,000 تومان

11,985,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

14,080,000 تومان

12,390,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9341T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,000,000 تومان

12,320,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9341T جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,000,000 تومان

12,320,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L730W جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

13,980,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L87S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L87S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,980,000 تومان

13,281,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947S 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,880,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8540W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,700,000 تومان

11,645,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

13,650,000 تومان

12,558,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341W 9kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K9341W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

13,600,000 تومان

11,832,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L87W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L87W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

13,600,000 تومان

12,920,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8340T جی پلاس
+++A

گارانتی : گلدیران

13,300,000 تومان

11,571,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K8340W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

12,900,000 تومان

11,223,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L73T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

12,820,000 تومان

11,538,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846S 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K846S جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

12,470,000 تومان

12,095,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L73W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

12,430,000 تومان

11,062,700 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K846W جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

12,250,000 تومان

11,637,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844W 8kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K844W جی پلاس

گارانتی : گلدیران

11,450,000 تومان

10,877,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K7203S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

11,300,000 تومان

10,509,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025T 7kg ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-L7025T جی پلاس
A+++

گارانتی : گلدیران

11,220,000 تومان

مقایسه
موجود