• ظرفیت معرف
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 30000BTU
  • 36000BTU
  • 55000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس هایسنس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HFH 55FM 55000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HFH-55FM هایسنس

گارانتی : زرین نمای کاسپین

82,648,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 30VQ 30000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-30VQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

54,471,000 تومان

53,381,580 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HFH 36FM 36000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HFH-36FM هایسنس

گارانتی : زرین نمای کاسپین

53,260,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 30VQ 30000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-30VQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

42,841,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 30TQ 30000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-30TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

38,932,000 تومان

37,764,040 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-24TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

38,788,000 تومان

38,400,120 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-18TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

33,575,000 تومان

32,232,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 24TQ 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-24TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

31,618,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 24TQ 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-24TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

31,091,000 تومان

30,158,270 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 18TQ 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-18TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

27,937,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-18TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

26,163,000 تومان

25,378,110 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 12TG 12000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-12TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

25,050,000 تومان

24,549,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 09TG 9000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-09TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

22,206,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 12TQ 12000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-12TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

20,216,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 12TQ 12000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-12TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

19,460,000 تومان

18,876,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 09TQ 9000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-09TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

17,770,000 تومان

17,236,900 تومان

مقایسه
موجود