• ظرفیت معرف
  • 12000BTU
  • 18000BTU
  • 24000BTU
  • 30000BTU
  • 36000BTU
  • 55000BTU
  • 9000BTU
 • کمپرسور اینورتر
  • دارد
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار هایسنس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HFH 55FM 55000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HFH-55FM هایسنس

گارانتی : زرین نمای کاسپین

101,084,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 30VQ 30000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-30VQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

66,623,000 تومان

65,290,540 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HFH 36FM 36000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HFH-36FM هایسنس

گارانتی : زرین نمای کاسپین

65,147,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 30VQ 30000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-30VQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

52,406,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 30TQ 30000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-30TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

47,614,000 تومان

42,852,600 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-24TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

47,445,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-18TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

39,870,000 تومان

39,471,300 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 24TQ 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-24TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

38,672,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 24TQ 24000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-24TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

38,019,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 18TQ 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-18TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

34,147,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ 18000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-18TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

31,981,000 تومان

28,782,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 12TG 12000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-12TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

29,730,000 تومان

29,135,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HIH 09TG 9000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HIH-09TG هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

27,141,000 تومان

26,869,590 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 12TQ 12000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRTC-12TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

24,709,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 12TQ 12000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-12TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

23,789,000 تومان

21,410,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

کولرگازی هایسنس مدل HRH 09TQ 9000BTU کولرگازی هایسنس مدل: HRH-09TQ هایسنس
A

گارانتی : زرین نمای کاسپین

21,720,000 تومان

19,548,000 تومان

مقایسه
موجود