• تکنولوژی صفحه
  • ULTRA HD 4K
  • LED
  • OLED
  • SUPER UHD
  • UHD
  • ULTRA HD
  • ULTRA HD 4K
 • سایزصفحه
  • 105 اینچ
  • 24 اینچ
  • 29 اینچ
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 55 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65
  • 65 اینچ
  • 75 اینچ
  • 77 اینچ
  • 79 اینچ
  • 86 اینچ
  • 98 اینچ
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • 4K Ultra HD
  • 5K
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • UHD - 4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
 • نوع صفحه
  • Edge
  • تخت
  • خمیده
  • منحنی
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI "75 تلویزیون ال جی مدل: 75SK81000GI ال جی

گارانتی : گلدیران

36,360,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55C8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

22,890,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SK9500 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SK9500 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

19,700,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SM9000 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SM9000 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

17,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SM8100 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SM8100 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

16,700,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8 "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55C8 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

16,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65SM8600 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65SM8600 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

15,960,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SM9000 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SM9000 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

12,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55B7 "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55B7 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

12,600,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 65UK6300 "65 تلویزیون ال جی مدل: 65UK6300 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

12,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SM8600 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SM8600 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

11,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65JU821S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65JU821S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

10,500,000 تومان

9,975,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55SM8100 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55SM8100 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

10,300,000 تومان

10,094,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65GU811N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

9,832,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UM7340 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UM7340 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

8,100,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UK6400 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UK6400 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

7,990,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UK6300 "55 تلویزیون ال جی مدل: 55UK6300 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

7,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49SM8100 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49SM8100 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

7,590,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LJ52700GI "49 تلویزیون ال جی مدل: 49LJ52700GI ال جی

گارانتی : گلدیران

7,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,200,000 تومان

6,840,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU922N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU922N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,100,000 تومان

6,745,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU811N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU811N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55JU812N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55JU812N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

6,900,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49UK6400 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49UK6400 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

6,890,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49UK6300 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49UK6300 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

6,600,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49UM7340 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49UM7340 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

6,130,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LK5730 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49LK5730 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

5,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50JU922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,700,000 تومان

5,415,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50JU922N "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50JU922N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,600,000 تومان

5,320,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU811N "49 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-49JU811N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,500,100 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43UM7340 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43UM7340 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

5,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 49JU812N "49 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-49JU812N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

5,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LK5100 "49 تلویزیون ال جی مدل: 49LK5100 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

4,950,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43UK6400 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43UK6400 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

4,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43UK6300 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43UK6300 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

4,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LK5730 "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LK5730 ال جی

گارانتی : سلامت فیزیکی

4,680,000 تومان

مقایسه
موجود