• تکنولوژی صفحه
  • UHD 4K
  • ULTRA HD 4K
  • ELED
  • Full HD
  • LED
  • OLED
  • QLED
  • SUPER UHD
  • UHD
  • ULTRA HD
  • ULTRA HD 4K
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • HD
  • 4K
  • 4K Nano Cell
  • 4K UHD
  • 4K Ultra HD
  • 5K
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • UHD - 4K
  • UHD4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD 4K
  • تمام اچ دی – FULL HD
 • سایزصفحه
  • 105 اینچ
  • 24 اینچ
  • 29 اینچ
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 55
  • 55 اینچ
  • 58 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65
  • 65 اینچ
  • 75 اینچ
  • 77 اینچ
  • 79 اینچ
  • 82 اینچ
  • 86 اینچ
  • 98 اینچ
 • نوع صفحه
  • Edge
  • تخت
  • خمیده
  • منحنی
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ9250S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-82LQ9250S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

62,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU9250S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-82LU9250S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

54,000,000 تومان

52,920,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75MU722N "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75MU722N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

39,000,000 تومان

37,050,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PQ732S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PQ732S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

27,000,000 تومان

25,110,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65MU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

26,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU721S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

26,700,000 تومان

24,297,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU742N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU742N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

26,000,000 تومان

23,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65LU721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU722S "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58PU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

17,500,000 تومان

15,400,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PQ732S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55PQ732S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

17,000,000 تومان

16,150,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU716N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55PU716N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,000,000 تومان

14,560,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55MU732S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55MU732S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

15,400,000 تومان

14,938,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU742N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50PU742N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

13,270,000 تومان

11,943,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU722S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50MU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

12,700,000 تومان

12,192,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU7230S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50LU7230S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

12,200,000 تومان

11,834,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PH512N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50PH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

11,150,000 تومان

9,477,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MH512N "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50MH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

10,500,000 تومان

9,135,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PU742N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43PU742N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

10,400,000 تومان

9,464,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU7130S "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43LU7130S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

9,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH416N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43PH416N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

8,200,000 تومان

7,298,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH612N "42 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-42MH612N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,900,000 تومان

7,110,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH4122B "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43LH4122B جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,400,000 تومان

7,178,000 تومان

مقایسه
موجود