• تکنولوژی صفحه
  • UHD 4K
  • ULTRA HD 4K
  • ELED
  • LED
  • OLED
  • QLED
  • SUPER UHD
  • UHD
  • ULTRA HD
  • ULTRA HD 4K
 • سایزصفحه
  • 105 اینچ
  • 24 اینچ
  • 29 اینچ
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 55 اینچ
  • 58 اینچ
  • 60 اینچ
  • 65
  • 65 اینچ
  • 75 اینچ
  • 77 اینچ
  • 79 اینچ
  • 82 اینچ
  • 86 اینچ
  • 98 اینچ
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • 4K Nano Cell
  • 4K UHD
  • 4K Ultra HD
  • 5K
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • UHD - 4K
  • UHD4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD 4K
  • تمام اچ دی – FULL HD
 • نوع صفحه
  • Edge
  • تخت
  • خمیده
  • منحنی
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65 تلویزیون ال جی مدل: OLED65E8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

92,323,000 تومان

89,553,310 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI "65 تلویزیون ال جی مدل: OLED65C8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

70,675,000 تومان

67,141,250 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S "82 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-82KE821S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

48,000,000 تومان

47,520,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75LQ921S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

42,000,000 تومان

38,220,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55C8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

40,612,000 تومان

38,987,520 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI "55 تلویزیون ال جی مدل: OLED55B8GI ال جی

گارانتی : گلدیران

37,521,000 تومان

35,644,950 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75KE921S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

35,000,000 تومان

33,950,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE821S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75KE821S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

33,000,000 تومان

32,010,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65LU821S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

23,500,000 تومان

20,915,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65LQ721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

22,500,000 تومان

20,025,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65LU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

20,500,000 تومان

18,245,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65LU721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

20,350,000 تومان

18,111,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU821S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55LU821S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

16,900,000 تومان

15,210,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LQ721S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55LQ721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

15,900,000 تومان

14,310,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU721S "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58LU721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

15,000,000 تومان

13,950,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55KU922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,950,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU722S "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58LU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

14,800,000 تومان

13,912,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU722S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55LU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

13,500,000 تومان

12,285,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI "43 تلویزیون ال جی مدل: 43LJ52100GI ال جی

گارانتی : گلدیران

11,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50LU721S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

11,490,000 تومان

9,881,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50LU722S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

11,490,000 تومان

10,455,900 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50LH512N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

9,490,000 تومان

8,351,200 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43LH612N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,890,000 تومان

7,574,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N "43 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-43LH412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

7,150,000 تومان

6,792,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-42MH412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

6,800,000 تومان

6,324,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH612N "40 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-40LH612N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

6,750,000 تومان

6,615,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH412N "40 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-40LH412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

6,150,000 تومان

5,965,500 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD412N "32 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-32LD412N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

4,880,000 تومان

مقایسه
موجود