• تکنولوژی صفحه
  • ULTRA HD 4K
  • 4K
  • LED
  • QLED
  • ELED
  • Full HD
  • HD
  • LED
  • QLED
  • QMLED
  • UHD
  • ULTRA HD 4K
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • HD
  • 4K
  • 4K (Ultra HD)
  • 4K Ultra HD
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • UHD - 4K
  • UHD4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD 4K
  • تمام اچ دی – FULL HD
 • سایزصفحه
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 55
  • 55 اینچ
  • 58 اینچ
  • 65
  • 65 اینچ
  • 75 اینچ
  • 82 اینچ
  • 85 اینچ
  • 85اینچ
  • 98 اینچ
 • نوع صفحه
  • IPS
  • VA
  • پنل با کیفیت A+
  • تخت
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 98RQ852N "98 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-98RQ852N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

149,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85RQ842N "85 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-85RQ842N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

98,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85PQ844CN "85 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-85PQ844CN جی پلاس

گارانتی : گلدیران

98,800,000 تومان

88,920,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85RQ844N "85 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-85RQ844N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

98,800,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RQM924S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75RQM924S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

85,000,000 تومان

82,450,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQ822S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PQ822S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

72,900,000 تومان

67,068,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU822S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PU822S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

69,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RQ832S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75RQ832S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

65,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RQ834S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75RQ834S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

65,900,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQM922S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RQM922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

64,000,000 تومان

59,520,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQM924S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RQM924S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

64,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RU834S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75RU834S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,500,000 تومان

56,525,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RU832S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75RU832S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU824S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PU824S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,500,000 تومان

54,740,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQ754N "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RQ754N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

38,380,000 تومان

35,693,400 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQ752S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RQ752S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

38,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU751S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU751S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

35,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU741S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU741S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

35,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RU744N "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RU744N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

34,800,000 تومان

33,408,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RU742N "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RU742N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

34,500,000 تومان

33,120,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU750CN "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU750CN جی پلاس

گارانتی : گلدیران

34,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RQ754N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55RQ754N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,750,000 تومان

25,235,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58RU734N "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58RU734N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,700,000 تومان

22,102,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RQ752S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55RQ752S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,500,000 تومان

25,245,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58RU732N "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58RU732N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,500,000 تومان

22,695,000 تومان

مقایسه
موجود