• تکنولوژی صفحه
  • ULTRA HD 4K
  • 4K
  • LED
  • QLED
  • ELED
  • Full HD
  • HD
  • LED
  • QLED
  • QMLED
  • UHD
  • ULTRA HD 4K
 • کیفیت تصویر
  • 4K
  • HD
  • 4K
  • 4K (Ultra HD)
  • 4K Ultra HD
  • FHD
  • Full HD
  • HD
  • UHD - 4K
  • UHD4K
  • Ultra HD
  • Ultra HD - 4K
  • Ultra HD 4K
  • تمام اچ دی – FULL HD
 • سایزصفحه
  • 32 اینچ
  • 40 اینچ
  • 42 اینچ
  • 43 اینچ
  • 49 اینچ
  • 50 اینچ
  • 55
  • 55 اینچ
  • 58 اینچ
  • 65
  • 65 اینچ
  • 75 اینچ
  • 82 اینچ
  • 85 اینچ
  • 85اینچ
  • 98 اینچ
 • نوع صفحه
  • IPS
  • VA
  • پنل با کیفیت A+
  • تخت
 • ترتیب قیمت:
انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ال جی مارکت

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 98RQ852N "98 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-98RQ852N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

149,000,000 تومان

134,100,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85RQ842N "85 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-85RQ842N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

98,800,000 تومان

84,968,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85PQ844CN "85 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-85PQ844CN جی پلاس

گارانتی : گلدیران

98,800,000 تومان

88,920,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM924CS "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PQM924CS جی پلاس

گارانتی : گلدیران

82,000,000 تومان

72,160,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM922S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PQM922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

79,500,000 تومان

75,525,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQ822S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PQ822S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

72,900,000 تومان

65,610,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU822S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PU822S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

69,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RQ832S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75RQ832S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

65,900,000 تومان

57,992,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQM922S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RQM922S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

64,000,000 تومان

56,320,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75RU832S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75RU832S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,500,000 تومان

52,360,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU824S "75 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75PU824S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

59,500,000 تومان

53,550,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PQ738CS "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PQ738CS جی پلاس

گارانتی : گلدیران

38,000,000 تومان

34,960,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RQ752S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RQ752S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

38,000,000 تومان

32,300,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU751S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU751S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

35,500,000 تومان

32,305,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU741S "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU741S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

35,000,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65PU750CN "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65PU750CN جی پلاس

گارانتی : گلدیران

34,500,000 تومان

31,050,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65RU742N "65 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65RU742N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

34,500,000 تومان

28,290,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU728N "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58PU728N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,500,000 تومان

23,715,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RQ752S "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55RQ752S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,500,000 تومان

21,675,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58RU732N "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58RU732N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,500,000 تومان

21,420,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PQ738CS "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55PQ738CS جی پلاس

گارانتی : گلدیران

25,300,000 تومان

24,288,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU726N "58 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58PU726N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

24,500,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU722CN "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55PU722CN جی پلاس

گارانتی : گلدیران

23,000,000 تومان

20,930,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55RU722N "55 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55RU722N جی پلاس

گارانتی : گلدیران

23,000,000 تومان

19,090,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50RQ752S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50RQ752S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

20,900,000 تومان

17,556,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ738CS "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50PQ738CS جی پلاس

گارانتی : گلدیران

20,900,000 تومان

18,601,000 تومان

مقایسه
موجود

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ736S "50 تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50PQ736S جی پلاس

گارانتی : گلدیران

20,100,000 تومان

مقایسه