انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4983NS 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4983NS

GPlus Dishwasher Model GDW N4983NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,750,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4983S 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4983S

GPlus Dishwasher Model GDW N4983S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,050,000 تومان

قیمت نهایی: 34,349,000 تومان

تخفیف


701,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4983W 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4983W

GPlus Dishwasher Model GDW N4983W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 34,350,000 تومان

قیمت نهایی: 33,663,000 تومان

تخفیف


687,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4673NS 14P

مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4673NS

GPlus Dishwasher Model GDW N4673NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,640,000 تومان

قیمت نهایی: 31,285,200 تومان

تخفیف


2,354,800 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4673S 14P

مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4673S

GPlus Dishwasher Model GDW N4673S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 32,980,000 تومان

قیمت نهایی: 31,660,800 تومان

تخفیف


1,319,200 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4673W 14P

مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4673W

GPlus Dishwasher Model GDW N4673W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 32,320,000 تومان

قیمت نهایی: 30,380,800 تومان

تخفیف


1,939,200 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1473NS 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1473NS

GPlus Dishwasher Model GDW N1473NS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 30,700,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4663NS 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4663NS

GPlus Dishwasher Model GDW N4663NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 30,500,000 تومان

قیمت نهایی: 28,365,000 تومان

تخفیف


2,135,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1473S 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1473S

GPlus Dishwasher Model GDW N1473S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 30,000,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4663S 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4663S

GPlus Dishwasher Model GDW N4663S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 29,900,000 تومان

قیمت نهایی: 28,106,000 تومان

تخفیف


1,794,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1473W 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1473W

GPlus Dishwasher Model GDW N1473W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 29,500,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4663W 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N4663W

GPlus Dishwasher Model GDW N4663W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 29,290,000 تومان

قیمت نهایی: 27,532,600 تومان

تخفیف


1,757,400 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1463NS 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1463NS

GPlus Dishwasher Model GDW M1463NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 29,200,000 تومان

قیمت نهایی: 28,032,000 تومان

تخفیف


1,168,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 47
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1463S 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1463S

GPlus Dishwasher Model GDW M1463S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 28,640,000 تومان

قیمت نهایی: 27,208,000 تومان

تخفیف


1,432,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1362S 13P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1362S

GPlus Dishwasher Model GDW N1362S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 27,700,000 تومان

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1362W 13P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW N1362W

GPlus Dishwasher Model GDW N1362W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 27,150,000 تومان

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1352S 13P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1352S

GPlus Dishwasher Model GDW M1352S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,380,000 تومان

قیمت نهایی: 24,533,400 تومان

تخفیف


1,846,601 تومان

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1352W 13P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1352W

GPlus Dishwasher Model GDW M1352W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,860,000 تومان

قیمت نهایی: 24,049,800 تومان

تخفیف


1,810,201 تومان

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L352W 13P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L352W

GPlus Dishwasher Model GDW L352W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,860,000 تومان

قیمت نهایی: 24,308,400 تومان

تخفیف


1,551,600 تومان

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی نکسار مدل NDW N4983W

مقایسه
به زودی
نکسار

ماشین ظرفشویی نکسار مدل NDW N4983W

NEXAR Dishwasher Model NDW N4983W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573W


مقایسه
به زودی
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573W

GPlus Dishwasher Model GDW M4573W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573S 14P


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573S

GPlus Dishwasher Model GDW M4573S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883W


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883W

GPlus Dishwasher Model GDW M4883W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883S


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883S

GPlus Dishwasher Model GDW M4883S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573NS 14P


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573NS

GPlus Dishwasher Model GDW M4573NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل  GDW M4883NS

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883NS

GPlus Dishwasher Model GDW M4883NS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1463W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M1463W

GPlus Dishwasher Model GDW M1463W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75W

LG Dishwasher Model DC75W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45T

LG Dishwasher Model DC45T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35T

LG Dishwasher Model DC35T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32T 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32T

LG Dishwasher Model DC32T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64W

LG Dishwasher Model XD64W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64S

LG Dishwasher Model XD64S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74S

LG Dishwasher Model XD74S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74W

LG Dishwasher Model XD74W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77W

LG Dishwasher Model XD77W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90S 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90S

LG Dishwasher Model XD90S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88NS 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88NS

LG Dishwasher Model XD88NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77S

LG Dishwasher Model XD77S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90W

LG Dishwasher Model XD90W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FP 14P


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FP

LG Dishwasher Model DFB512FP

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FW 14P


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FW

LG Dishwasher Model DFB512FW

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88S 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88S

LG Dishwasher Model XD88S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88W

LG Dishwasher Model XD88W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552X 15P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552X

GPlus Dishwasher Model GDW J552X

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 15 نفره
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9/5L
میزان صدا 44db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552W 15P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552W

GPlus Dishwasher Model GDW J552W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 15 نفره
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9/5L
میزان صدا 44db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441W

GPlus Dishwasher Model GDW J441W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 46db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441S

GPlus Dishwasher Model GDW J441S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 46db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552S 15P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552S

GPlus Dishwasher Model GDW J552S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 15 نفره
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9/5L
میزان صدا 44db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351W 13P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351W

GPlus Dishwasher Model GDW K351W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 13P
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351S 13P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351S

GPlus Dishwasher Model GDW K351S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 13P
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462W

GPlus Dishwasher Model GDW K462W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462S

GPlus Dishwasher Model GDW K462S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462NS 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462NS

GPlus Dishwasher Model GDW K462NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463W

GPlus Dishwasher Model GDW L463W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463S

GPlus Dishwasher Model GDW L463S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB425FW 14P


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB425FW

LG Dishwasher Model DFB425FW

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB425FP 14P


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB425FP

LG Dishwasher Model DFB425FP

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463NS 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463NS

GPlus Dishwasher Model GDW L463NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDM L352S 13P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDM L352S

GPlus Dishwasher Model GDM L352S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563W

GPlus Dishwasher Model GDW M4563W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563S

GPlus Dishwasher Model GDW M4563S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563NS 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563NS

GPlus Dishwasher Model GDW M4563NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر