انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل  GDW M4883NS

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883NS

GPlus Dishwasher Model GDW M4883NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,000,000 تومان

قیمت نهایی: 22,750,000 تومان

تخفیف


2,250,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883S


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883S

GPlus Dishwasher Model GDW M4883S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,480,000 تومان

قیمت نهایی: 22,766,400 تومان

تخفیف


1,713,601 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883W


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4883W

GPlus Dishwasher Model GDW M4883W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,000,000 تومان

قیمت نهایی: 21,840,000 تومان

تخفیف


2,160,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 44db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573NS 14P


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573NS

GPlus Dishwasher Model GDW M4573NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,400,000 تومان

قیمت نهایی: 21,294,000 تومان

تخفیف


2,106,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573S 14P


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573S

GPlus Dishwasher Model GDW M4573S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,950,000 تومان

قیمت نهایی: 20,884,500 تومان

تخفیف


2,065,500 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573W


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4573W

GPlus Dishwasher Model GDW M4573W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,500,000 تومان

قیمت نهایی: 20,475,000 تومان

تخفیف


2,025,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563S 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563S

GPlus Dishwasher Model GDW M4563S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,000,000 تومان

قیمت نهایی: 20,460,000 تومان

تخفیف


1,540,001 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563W 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW M4563W

GPlus Dishwasher Model GDW M4563W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,000,000 تومان

قیمت نهایی: 19,320,000 تومان

تخفیف


1,680,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463W 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463W

GPlus Dishwasher Model GDW L463W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 18,730,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463NS 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463NS

GPlus Dishwasher Model GDW L463NS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,330,000 تومان

قیمت نهایی: 17,963,400 تومان

تخفیف


366,600 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441S 14P


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441S

GPlus Dishwasher Model GDW J441S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 18,100,000 تومان

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 46db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552S 15P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552S

GPlus Dishwasher Model GDW J552S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 15 نفره
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9/5L
میزان صدا 44db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351W 13P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351W

GPlus Dishwasher Model GDW K351W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 13P
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351S 13P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K351S

GPlus Dishwasher Model GDW K351S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 13P
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462W

GPlus Dishwasher Model GDW K462W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462S

GPlus Dishwasher Model GDW K462S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462NS 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW K462NS

GPlus Dishwasher Model GDW K462NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L463S

GPlus Dishwasher Model GDW L463S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 47db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L352W 13P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW L352W

GPlus Dishwasher Model GDW L352W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 13 لیتر
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552X 15P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552X

GPlus Dishwasher Model GDW J552X

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 15 نفره
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9/5L
میزان صدا 44db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552W 15P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J552W

GPlus Dishwasher Model GDW J552W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 15 نفره
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9/5L
میزان صدا 44db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW J441W

GPlus Dishwasher Model GDW J441W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 46db
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDM L352S 13P


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDM L352S

GPlus Dishwasher Model GDM L352S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 13P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 11L
میزان صدا 49db
اطلاعات بیشتر