انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC75W

LG Dishwasher Model DC75W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45T

LG Dishwasher Model DC45T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35T 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35T

LG Dishwasher Model DC35T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32T 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32T

LG Dishwasher Model DC32T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 10L
میزان صدا 43db
نوع موتور بدون تسمه
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64W

LG Dishwasher Model XD64W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD64S

LG Dishwasher Model XD64S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74S

LG Dishwasher Model XD74S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74W

LG Dishwasher Model XD74W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77W 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77W

LG Dishwasher Model XD77W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90S 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90S

LG Dishwasher Model XD90S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88NS 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88NS

LG Dishwasher Model XD88NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77S 14P


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD77S

LG Dishwasher Model XD77S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 44db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD90W

LG Dishwasher Model XD90W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 38db
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FP 14P


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FP

LG Dishwasher Model DFB512FP

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FW 14P


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512FW

LG Dishwasher Model DFB512FW

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 46db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88S 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88S

LG Dishwasher Model XD88S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88W 14P


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD88W

LG Dishwasher Model XD88W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت 14P
میزان مصرف آب در هر بار شستشو 9L
میزان صدا 41db
نوع موتور ™Inverter DirectDrive
اطلاعات بیشتر