انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1069T 10.5kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1069T

GPlus Washing Machine Model GWM MD1069T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,300,000 تومان

قیمت نهایی: 18,473,000 تومان

تخفیف


1,827,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1069W 10.5kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1069W

GPlus Washing Machine Model GWM MD1069W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,900,000 تومان

قیمت نهایی: 18,109,000 تومان

تخفیف


1,791,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS

GPlus Washing Machine Model GWM L990SS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,500,000 تومان

قیمت نهایی: 17,020,000 تومان

تخفیف


1,480,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059T

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059T

GPlus Washing Machine Model GWM MD1059T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,400,000 تومان

قیمت نهایی: 16,928,000 تومان

تخفیف


1,472,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW

GPlus Washing Machine Model GWM L990SW

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,100,000 تومان

قیمت نهایی: 16,833,000 تومان

تخفیف


1,267,001 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059W

GPlus Washing Machine Model GWM MD1059W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,000,000 تومان

قیمت نهایی: 16,560,000 تومان

تخفیف


1,440,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058T

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058T

GPlus Washing Machine Model GWM M1058T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,500,000 تومان

قیمت نهایی: 16,100,000 تومان

تخفیف


1,400,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058W

GPlus Washing Machine Model GWM M1058W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,100,000 تومان

قیمت نهایی: 15,732,000 تومان

تخفیف


1,368,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S

GPlus Washing Machine Model GWM L880S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,900,000 تومان

قیمت نهایی: 15,379,000 تومان

تخفیف


1,521,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W

GPlus Washing Machine Model GWM L880W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,500,000 تومان

قیمت نهایی: 14,520,000 تومان

تخفیف


1,980,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S

GPlus Washing Machine Model GWM L870S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,900,000 تومان

قیمت نهایی: 14,310,000 تومان

تخفیف


1,590,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T

GPlus Washing Machine Model GWM K9542T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,700,000 تومان

قیمت نهایی: 14,130,000 تومان

تخفیف


1,570,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W

GPlus Washing Machine Model GWM L870W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,500,000 تومان

قیمت نهایی: 13,485,000 تومان

تخفیف


2,015,000 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645W

GPlus Washing Machine Model GWM L9645W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 15,400,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W

GPlus Washing Machine Model GWM K9542W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,300,000 تومان

قیمت نهایی: 13,005,000 تومان

تخفیف


2,295,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T

GPlus Washing Machine Model GWM K9540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,900,000 تومان

قیمت نهایی: 13,410,000 تومان

تخفیف


1,490,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W

GPlus Washing Machine Model GWM K1048W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,890,000 تومان

قیمت نهایی: 13,698,800 تومان

تخفیف


1,191,200 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W

GPlus Washing Machine Model GWM K9540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,500,000 تومان

قیمت نهایی: 13,050,000 تومان

تخفیف


1,450,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر (موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter)
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88W 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88W

GPlus Washing Machine Model GWM L88W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,500,000 تومان

قیمت نهایی: 14,210,000 تومان

تخفیف


290,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730T 7kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730T

GPlus Washing Machine Model GWM L730T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,380,000 تومان

قیمت نهایی: 13,085,800 تومان

تخفیف


1,294,200 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645W

GPlus Washing Machine Model GWM L8645W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,200,000 تومان

قیمت نهایی: 13,064,000 تومان

تخفیف


1,136,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T

GPlus Washing Machine Model GWM K8540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,100,000 تومان

قیمت نهایی: 12,690,000 تومان

تخفیف


1,410,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T

GPlus Washing Machine Model GWM K9341T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,000,000 تومان

قیمت نهایی: 12,600,000 تومان

تخفیف


1,400,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T

GPlus Washing Machine Model GWM K9341T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,000,000 تومان

قیمت نهایی: 12,600,000 تومان

تخفیف


1,400,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W 7kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W

GPlus Washing Machine Model GWM L730W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,980,000 تومان

قیمت نهایی: 12,721,800 تومان

تخفیف


1,258,200 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947S 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947S

GPlus Washing Machine Model GWM K947S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 13,880,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W

GPlus Washing Machine Model GWM K8540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,700,000 تومان

قیمت نهایی: 12,330,000 تومان

تخفیف


1,370,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947W 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947W

GPlus Washing Machine Model GWM K947W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,650,000 تومان

قیمت نهایی: 12,558,000 تومان

تخفیف


1,092,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341W 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341W

GPlus Washing Machine Model GWM K9341W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,600,000 تومان

قیمت نهایی: 12,376,000 تومان

تخفیف


1,224,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T

GPlus Washing Machine Model GWM K8340T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,300,000 تومان

قیمت نهایی: 12,103,000 تومان

تخفیف


1,197,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645T 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645T

GPlus Washing Machine Model GWM L8645T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,220,000 تومان

قیمت نهایی: 12,162,400 تومان

تخفیف


1,057,600 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W

GPlus Washing Machine Model GWM K8340W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,900,000 تومان

قیمت نهایی: 11,739,000 تومان

تخفیف


1,161,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T 7kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T

GPlus Washing Machine Model GWM L73T

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 12,820,000 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14برنامه شستشوی اصلی و 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846S 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846S

GPlus Washing Machine Model GWM K846S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,470,000 تومان

قیمت نهایی: 12,095,900 تومان

تخفیف


374,100 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر (موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter)
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W 7kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W

GPlus Washing Machine Model GWM L73W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 12,430,000 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846W

GPlus Washing Machine Model GWM K846W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,250,000 تومان

قیمت نهایی: 11,637,500 تومان

تخفیف


612,500 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر (موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter)
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844W

GPlus Washing Machine Model GWM K844W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,450,000 تومان

قیمت نهایی: 10,877,500 تومان

تخفیف


572,500 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203S

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203S

GPlus Washing Machine Model GWM K7203S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,300,000 تومان

قیمت نهایی: 10,509,000 تومان

تخفیف


791,001 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203W

GPlus Washing Machine Model GWM K7203W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,950,000 تومان

قیمت نهایی: 10,183,500 تومان

تخفیف


766,501 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W

GPlus Washing Machine Model GWM 82013W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,870,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S 8kg


مقایسه
به زودی
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S

LG Washing Machine Model F4J6TNP8S

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 14 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S 8kg


مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S

GPlus Washing Machine Model GWM 82013S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W 8kg


مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W

GPlus Washing Machine Model GWM 82013W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035W 8kg


مقایسه
به زودی
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035W

GPlus Washing Machine Model GWM 84035W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103W

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103W

GPlus Washing Machine Model GWM K6103W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103S

GPlus Washing Machine Model GWM K6103S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88S 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88S

GPlus Washing Machine Model GWM L88S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844S 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844S

GPlus Washing Machine Model GWM K844S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945W 9kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945W

GPlus Washing Machine Model GWM K945W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945S 9kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945S

GPlus Washing Machine Model GWM K945S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5W 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5W

LG Washing Machine Model F4V5W

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور Inverter Direct Drive™
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5S 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5S

LG Washing Machine Model F4V5S

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور Inverter Direct Drive™
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723W 7.5kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723W

GPlus Washing Machine Model GWM K723W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7.5 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشوی اصلی+5 برنامه شستشوی تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723S 7.5kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723S

GPlus Washing Machine Model GWM K723S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7.5 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشوی اصلی+5 برنامه شستشوی تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946W 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946W

GPlus Washing Machine Model GWM K946W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946S 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946S

GPlus Washing Machine Model GWM K946S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947T 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947T

GPlus Washing Machine Model GWM K947T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048T 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048T

GPlus Washing Machine Model GWM KD1048T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613W 6kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613W

GPlus Washing Machine Model GWM K613W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1000 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 5 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613S 6kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613S

GPlus Washing Machine Model GWM K613S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1000 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 5 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058W


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058W

GPlus Washing Machine Model GWM K1058W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058T


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058T

GPlus Washing Machine Model GWM K1058T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059W


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1059W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059T


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059T

GPlus Washing Machine Model GWM KD1059T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069W 10.5kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1069W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069T 10.5kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069T

GPlus Washing Machine Model GWM KD1069T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220T 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220T

GPlus Washing Machine Model GWM K8220T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220W 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220W

GPlus Washing Machine Model GWM K8220W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048S

GPlus Washing Machine Model GWM K1048S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048W 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1048W

گارانتی :

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048S 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048S

GPlus Washing Machine Model GWM KD1048S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049W 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1049W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049S 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049S

GPlus Washing Machine Model GWM KD1049S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645T 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645T

GPlus Washing Machine Model GWM L9645T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025W 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025W

GPlus Washing Machine Model GWM L7025W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025T 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025T

GPlus Washing Machine Model GWM L7025T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84ST 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84ST

LG Washing Machine Model WT L84ST

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84SW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84SW

LG Washing Machine Model WT L84SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NT 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NT

LG Washing Machine Model WT L84NT

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NW

LG Washing Machine Model WT L84NW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L1055CW 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L1055CW

LG Washing Machine Model WM L1055CW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+14 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L85NT 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L85NT

LG Washing Machine Model WM L85NT

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+17 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM K702NW 7kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM K702NW

LG Washing Machine Model WM K702NW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور بدون تسمه دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 9+6 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل TW170CS T35 17+10kg


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل TW170CS T35

LG Washing Machine Model TW170CS T35

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 17کیلو
دورموتور 1100
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل SG120CW G20 12+7kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل SG120CW G20

LG Washing Machine Model SG120CW G20

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 12+7kg
دورمو