انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD108BS 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD108BS

GPlus Washing Machine Model GWM PD108BS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 40,350,000 تومان

قیمت نهایی: 37,929,000 تومان

تخفیف


2,421,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD108W 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD108W

GPlus Washing Machine Model GWM PD108W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 39,650,000 تومان

قیمت نهایی: 37,271,000 تومان

تخفیف


2,379,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD107BS

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD107BS

GPlus Washing Machine Model GWM PD107BS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 36,260,000 تومان

قیمت نهایی: 32,634,000 تومان

تخفیف


3,626,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD107W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD107W

GPlus Washing Machine Model GWM PD107W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,550,000 تومان

قیمت نهایی: 33,061,500 تومان

تخفیف


2,488,501 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD106T

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD106T

GPlus Washing Machine Model GWM PD106T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 31,600,000 تومان

قیمت نهایی: 30,336,000 تومان

تخفیف


1,264,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD106W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM PD106W

GPlus Washing Machine Model GWM PD106W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 30,900,000 تومان

قیمت نهایی: 29,664,000 تومان

تخفیف


1,236,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P105T

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P105T

GPlus Washing Machine Model GWM P105T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 28,790,000 تومان

قیمت نهایی: 26,486,800 تومان

تخفیف


2,303,200 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P105W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P105W

GPlus Washing Machine Model GWM P105W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 28,080,000 تومان

قیمت نهایی: 26,676,000 تومان

تخفیف


1,404,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P104T 10.5kg

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P104T

GPlus Washing Machine Model GWM P104T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 27,170,000 تومان

قیمت نهایی: 24,996,400 تومان

تخفیف


2,173,600 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P104W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P104W

GPlus Washing Machine Model GWM P104W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,560,000 تومان

قیمت نهایی: 24,435,200 تومان

تخفیف


2,124,800 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P990S 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P990S

GPlus Washing Machine Model GWM P990S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,750,000 تومان

قیمت نهایی: 24,720,000 تومان

تخفیف


1,030,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS

GPlus Washing Machine Model GWM L990SS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,500,000 تومان

قیمت نهایی: 23,970,000 تومان

تخفیف


1,530,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SS 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SS

GPlus Washing Machine Model GWM L909SS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 25,250,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P990W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P990W

GPlus Washing Machine Model GWM P990W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,240,000 تومان

قیمت نهایی: 24,230,400 تومان

تخفیف


1,009,600 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW

GPlus Washing Machine Model GWM L990SW

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,900,000 تومان

قیمت نهایی: 23,406,000 تومان

تخفیف


1,494,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SW 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SW

GPlus Washing Machine Model GWM L909SW

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,750,000 تومان

قیمت نهایی: 23,017,500 تومان

تخفیف


1,732,501 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8540T 8kg

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8540T

GPlus Washing Machine Model GWM M8540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,250,000 تومان

قیمت نهایی: 21,622,500 تومان

تخفیف


1,627,501 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542T 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542T

GPlus Washing Machine Model GWM M9542T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,930,000 تومان

قیمت نهایی: 21,783,500 تومان

تخفیف


1,146,500 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P880S 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P880S

GPlus Washing Machine Model GWM P880S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,780,000 تومان

قیمت نهایی: 21,413,200 تومان

تخفیف


1,366,800 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542W 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542W

GPlus Washing Machine Model GWM M9542W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,420,000 تومان

قیمت نهایی: 21,299,000 تومان

تخفیف


1,121,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808S 8kg


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808S

GPlus Washing Machine Model GWM L808S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 22,220,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P880W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P880W

GPlus Washing Machine Model GWM P880W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,170,000 تومان

قیمت نهایی: 20,839,800 تومان

تخفیف


1,330,200 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540T 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540T

GPlus Washing Machine Model GWM M9540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,820,000 تومان

قیمت نهایی: 20,729,000 تومان

تخفیف


1,091,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808W 8kg


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808W

GPlus Washing Machine Model GWM L808W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 21,720,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P870S 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P870S

GPlus Washing Machine Model GWM P870S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,500,000 تومان

قیمت نهایی: 20,210,000 تومان

تخفیف


1,290,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540W 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540W

GPlus Washing Machine Model GWM M9540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,300,000 تومان

قیمت نهایی: 20,235,000 تومان

تخفیف


1,065,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P870W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM P870W

GPlus Washing Machine Model GWM P870W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,900,000 تومان

قیمت نهایی: 19,855,000 تومان

تخفیف


1,045,000 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341T 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341T

GPlus Washing Machine Model GWM M9341T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,700,000 تومان

قیمت نهایی: 19,458,000 تومان

تخفیف


1,242,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8220T 8kg

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8220T

GPlus Washing Machine Model GWM M8220T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,250,000 تومان

قیمت نهایی: 18,630,000 تومان

تخفیف


1,620,000 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341W

GPlus Washing Machine Model GWM M9341W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,200,000 تومان

قیمت نهایی: 18,180,000 تومان

تخفیف


2,020,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T

GPlus Washing Machine Model GWM K9540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,700,000 تومان

قیمت نهایی: 18,518,000 تومان

تخفیف


1,182,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8220W 8kg

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8220W

GPlus Washing Machine Model GWM M8220W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,650,000 تومان

قیمت نهایی: 18,078,000 تومان

تخفیف


1,572,000 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M730T 7kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M730T

GPlus Washing Machine Model GWM M730T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,390,000 تومان

قیمت نهایی: 18,808,300 تومان

تخفیف


581,700 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W

GPlus Washing Machine Model GWM K9540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,200,000 تومان

قیمت نهایی: 18,048,000 تومان

تخفیف


1,152,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر (موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter)
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T

GPlus Washing Machine Model GWM K8540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,790,000 تومان

قیمت نهایی: 18,414,200 تومان

تخفیف


375,800 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W

GPlus Washing Machine Model GWM K8540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,290,000 تومان

قیمت نهایی: 17,375,500 تومان

تخفیف


914,500 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8540W 8kg

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8540W

GPlus Washing Machine Model GWM M8540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,290,000 تومان

قیمت نهایی: 17,009,700 تومان

تخفیف


1,280,301 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8340T 8kg

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8340T

GPlus Washing Machine Model GWM M8340T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,680,000 تومان

قیمت نهایی: 16,265,600 تومان

تخفیف


1,414,400 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T

GPlus Washing Machine Model GWM K8340T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,680,000 تومان

قیمت نهایی: 15,912,000 تومان

تخفیف


1,768,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W

GPlus Washing Machine Model GWM K8340W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,170,000 تومان

قیمت نهایی: 15,453,000 تومان

تخفیف


1,717,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8340W 8kg

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M8340W

GPlus Washing Machine Model GWM M8340W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,170,000 تومان

قیمت نهایی: 15,796,400 تومان

تخفیف


1,373,600 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730T 7kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730T

GPlus Washing Machine Model GWM L730T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,670,000 تومان

قیمت نهایی: 16,503,300 تومان

تخفیف


166,700 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220T 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220T

GPlus Washing Machine Model GWM K8220T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,370,000 تومان

قیمت نهایی: 15,060,400 تومان

تخفیف


1,309,600 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220W

GPlus Washing Machine Model GWM K8220W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,860,000 تومان

قیمت نهایی: 14,591,200 تومان

تخفیف


1,268,800 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S 8kg


مقایسه
به زودی
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S

LG Washing Machine Model F4J6TNP8S

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 14 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S 8kg


مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S

GPlus Washing Machine Model GWM 82013S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W 8kg


مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W

GPlus Washing Machine Model GWM 82013W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035W 8kg


مقایسه
به زودی
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035W

GPlus Washing Machine Model GWM 84035W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103W

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103W

GPlus Washing Machine Model GWM K6103W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103S

GPlus Washing Machine Model GWM K6103S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی نکسار مدل NWM P990SS

مقایسه
به زودی
نکسار

ماشین لباسشویی نکسار مدل NWM P990SS

NEXAR Washing Machine Model NWM P990SS

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M730W 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M730W

GPlus Washing Machine Model GWM M730W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W 7kg


مقایسه
ناموجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W

GPlus Washing Machine Model GWM L730W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T

GPlus Washing Machine Model GWM K9542T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W

GPlus Washing Machine Model GWM K9542W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L99SW 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L99SW

GPlus Washing Machine Model GWM L99SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L99SS 9kg


مقایسه
ناموجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L99SS

GPlus Washing Machine Model GWM L99SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L87W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L87W

GPlus Washing Machine Model GWM L87W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L87S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L87S

GPlus Washing Machine Model GWM L87S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88W 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88W

GPlus Washing Machine Model GWM L88W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88S 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L88S

GPlus Washing Machine Model GWM L88S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T 9kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9341T

GPlus Washing Machine Model GWM K9341T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62003W


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62003W

GPlus Washing Machine Model GWM 62003W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور تسمه ای
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 4 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72013W

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72013W

GPlus Washing Machine Model GWM 72013W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72013S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72013S

GPlus Washing Machine Model GWM 72013S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W

GPlus Washing Machine Model GWM 82013W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S

GPlus Washing Machine Model GWM 82013S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035S

GPlus Washing Machine Model GWM 84035S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W

GPlus Washing Machine Model GWM L73W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T

GPlus Washing Machine Model GWM L73T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14برنامه شستشوی اصلی و 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W

GPlus Washing Machine Model GWM L870W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S

GPlus Washing Machine Model GWM L870S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W

GPlus Washing Machine Model GWM L880W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S

GPlus Washing Machine Model GWM L880S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058W

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M1058W

GPlus Washing Machine Model GWM M1058W

گارانتی : گلدیران