انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD109W 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD109W

GPlus Washing Machine Model GWM MD109W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 30,700,000 تومان

قیمت نهایی: 28,858,000 تومان

تخفیف


1,842,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD106T 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD106T

GPlus Washing Machine Model GWM MD106T

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 27,200,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو + 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD106W 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD106W

GPlus Washing Machine Model GWM MD106W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,700,000 تومان

قیمت نهایی: 23,763,000 تومان

تخفیف


2,937,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو + 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SS 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SS

GPlus Washing Machine Model GWM L909SS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,000,000 تومان

قیمت نهایی: 22,500,000 تومان

تخفیف


2,500,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M105T 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M105T

GPlus Washing Machine Model GWM M105T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,700,000 تومان

قیمت نهایی: 22,971,000 تومان

تخفیف


1,729,001 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو + 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SW 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L909SW

GPlus Washing Machine Model GWM L909SW

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,500,000 تومان

قیمت نهایی: 22,050,000 تومان

تخفیف


2,450,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M105W 10.5kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M105W

GPlus Washing Machine Model GWM M105W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,200,000 تومان

قیمت نهایی: 22,506,000 تومان

تخفیف


1,694,001 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو + 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SS

GPlus Washing Machine Model GWM L990SS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,800,000 تومان

قیمت نهایی: 22,372,000 تومان

تخفیف


1,428,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M104T 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M104T

GPlus Washing Machine Model GWM M104T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,450,000 تومان

قیمت نهایی: 21,808,500 تومان

تخفیف


1,641,501 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو + 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L990SW

GPlus Washing Machine Model GWM L990SW

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,300,000 تومان

قیمت نهایی: 22,135,000 تومان

تخفیف


1,165,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M104W 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M104W

GPlus Washing Machine Model GWM M104W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,950,000 تومان

قیمت نهایی: 21,343,500 تومان

تخفیف


1,606,501 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو + 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542T 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542T

GPlus Washing Machine Model GWM M9542T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,700,000 تومان

قیمت نهایی: 19,976,000 تومان

تخفیف


2,724,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542W 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9542W

GPlus Washing Machine Model GWM M9542W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,200,000 تومان

قیمت نهایی: 19,536,000 تومان

تخفیف


2,664,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808S 8kg


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808S

GPlus Washing Machine Model GWM L808S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 22,000,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540T 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540T

GPlus Washing Machine Model GWM M9540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,600,000 تومان

قیمت نهایی: 19,440,000 تومان

تخفیف


2,160,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059BS 10.5kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD1059BS

GPlus Washing Machine Model GWM MD1059BS

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 21,600,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808W 8kg


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L808W

GPlus Washing Machine Model GWM L808W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,500,000 تومان

قیمت نهایی: 19,780,000 تومان

تخفیف


1,720,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540W 9kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9540W

GPlus Washing Machine Model GWM M9540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,100,000 تومان

قیمت نهایی: 18,990,000 تومان

تخفیف


2,110,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880S

GPlus Washing Machine Model GWM L880S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,000,000 تومان

قیمت نهایی: 19,530,000 تومان

تخفیف


1,470,001 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L807S 8kg


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L807S

GPlus Washing Machine Model GWM L807S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,800,000 تومان

قیمت نهایی: 18,720,000 تومان

تخفیف


2,080,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542T

GPlus Washing Machine Model GWM K9542T

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 20,700,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L880W

GPlus Washing Machine Model GWM L880W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,500,000 تومان

قیمت نهایی: 19,475,000 تومان

تخفیف


1,025,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341T 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341T

GPlus Washing Machine Model GWM M9341T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,500,000 تومان

قیمت نهایی: 18,450,000 تومان

تخفیف


2,050,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L807W 8kg


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L807W

GPlus Washing Machine Model GWM L807W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,300,000 تومان

قیمت نهایی: 18,270,000 تومان

تخفیف


2,030,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9542W

GPlus Washing Machine Model GWM K9542W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,200,000 تومان

قیمت نهایی: 18,988,000 تومان

تخفیف


1,212,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM M9341W

GPlus Washing Machine Model GWM M9341W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,000,000 تومان

قیمت نهایی: 18,000,000 تومان

تخفیف


2,000,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16برنامه اصلی + 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540T

GPlus Washing Machine Model GWM K9540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,700,000 تومان

قیمت نهایی: 18,518,000 تومان

تخفیف


1,182,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K9540W

GPlus Washing Machine Model GWM K9540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,200,000 تومان

قیمت نهایی: 18,048,000 تومان

تخفیف


1,152,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر (موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter)
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540T

GPlus Washing Machine Model GWM K8540T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,600,000 تومان

قیمت نهایی: 17,484,000 تومان

تخفیف


1,116,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8540W

GPlus Washing Machine Model GWM K8540W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,100,000 تومان

قیمت نهایی: 17,014,000 تومان

تخفیف


1,086,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W 7kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L730W

GPlus Washing Machine Model GWM L730W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 17,700,000 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T 8kg


مقایسه
موجود
+++A
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340T

GPlus Washing Machine Model GWM K8340T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,500,000 تومان

قیمت نهایی: 16,625,000 تومان

تخفیف


875,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8340W

GPlus Washing Machine Model GWM K8340W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,000,000 تومان

قیمت نهایی: 16,150,000 تومان

تخفیف


850,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103W

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103W

GPlus Washing Machine Model GWM K6103W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K6103S

GPlus Washing Machine Model GWM K6103S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S 8kg


مقایسه
به زودی
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S

LG Washing Machine Model F4J6TNP8S

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 14 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S 8kg


مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013S

GPlus Washing Machine Model GWM 82013S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W 8kg


مقایسه
به زودی
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82013W

GPlus Washing Machine Model GWM 82013W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشوی اصلی و 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035W 8kg


مقایسه
به زودی
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035W

GPlus Washing Machine Model GWM 84035W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84035S

GPlus Washing Machine Model GWM 84035S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73W

GPlus Washing Machine Model GWM L73W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L73T

GPlus Washing Machine Model GWM L73T

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14برنامه شستشوی اصلی و 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870W

GPlus Washing Machine Model GWM L870W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L870S

GPlus Washing Machine Model GWM L870S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل R5 9kg

مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل R5

LG Washing Machine Model R5

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی + 6 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل V9 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل V9

LG Washing Machine Model V9

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل V12 12kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل V12

LG Washing Machine Model V12

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 12+8kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه اصلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD109BS 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM MD109BS

GPlus Washing Machine Model GWM MD109BS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشوی اصلی+6 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203W

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203W

GPlus Washing Machine Model GWM K7203W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K7203S

GPlus Washing Machine Model GWM K7203S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CS 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CS

LG Washing Machine Model G950CS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CW 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CW

LG Washing Machine Model G950CW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SS 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SS

LG Washing Machine Model G840SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SW

LG Washing Machine Model G840SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03W 6kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03W

GPlus Washing Machine Model GWM 62U03W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 4 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13S 7kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13S

GPlus Washing Machine Model GWM 72B13S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13W 7kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13W

GPlus Washing Machine Model GWM 72B13W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13S

GPlus Washing Machine Model GWM 82B13S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13W

GPlus Washing Machine Model GWM 82B13W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35S

GPlus Washing Machine Model GWM 84B35S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35W

GPlus Washing Machine Model GWM 84B35W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250S 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250S

GPlus Washing Machine Model GWM J8250S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250W 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250W

GPlus Washing Machine Model GWM J8250W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470W

GPlus Washing Machine Model GWM J8470W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470S

GPlus Washing Machine Model GWM J8470S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470S 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470S

GPlus Washing Machine Model GWM J9470S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470W 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470W

GPlus Washing Machine Model GWM J9470W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03S 6kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03S

GPlus Washing Machine Model GWM 62U03S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 4 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824W 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824W

GPlus Washing Machine Model GWM K824W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824S 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824S

GPlus Washing Machine Model GWM K824S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844W 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844W

GPlus Washing Machine Model GWM K844W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844S 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844S

GPlus Washing Machine Model GWM K844S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945W 9kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945W

GPlus Washing Machine Model GWM K945W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945S 9kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945S

GPlus Washing Machine Model GWM K945S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5W 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5W

LG Washing Machine Model F4V5W

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور Inverter Direct Drive™
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5S 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5S

LG Washing Machine Model F4V5S

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور Inverter Direct Drive™
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723W 7.5kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723W

GPlus Washing Machine Model GWM K723W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7.5 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشوی اصلی+5 برنامه شستشوی تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723S 7.5kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723S

GPlus Washing Machine Model GWM K723S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7.5 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشوی اصلی+5 برنامه شستشوی تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W

GPlus Washing Machine Model GWM K1048W

گارانتی : گلدیران