انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069T 10.5kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069T

GPlus Washing Machine Model GWM KD1069T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,750,000 تومان

قیمت نهایی: 16,152,500 تومان

تخفیف


1,597,500 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049S 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049S

GPlus Washing Machine Model GWM KD1049S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,650,000 تومان

قیمت نهایی: 16,591,000 تومان

تخفیف


1,059,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049W 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1049W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1049W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,350,000 تومان

قیمت نهایی: 15,615,000 تومان

تخفیف


1,735,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069W 10.5kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1069W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1069W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,350,000 تومان

قیمت نهایی: 15,788,500 تومان

تخفیف


1,561,500 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 8 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048T 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048T

GPlus Washing Machine Model GWM KD1048T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,450,000 تومان

قیمت نهایی: 15,463,000 تومان

تخفیف


987,000 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059T

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059T

GPlus Washing Machine Model GWM KD1059T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,350,000 تومان

قیمت نهایی: 14,878,500 تومان

تخفیف


1,471,500 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048S 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048S

GPlus Washing Machine Model GWM KD1048S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,230,000 تومان

قیمت نهایی: 15,256,200 تومان

تخفیف


973,800 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1059W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1059W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,950,000 تومان

قیمت نهایی: 14,514,500 تومان

تخفیف


1,435,500 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048W 10.5kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM KD1048W

GPlus Washing Machine Model GWM KD1048W

گارانتی :

قیمت بدون تخفیف: 15,950,000 تومان

قیمت نهایی: 14,833,500 تومان

تخفیف


1,116,500 تومان

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058T

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058T

GPlus Washing Machine Model GWM K1058T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,290,000 تومان

قیمت نهایی: 13,913,900 تومان

تخفیف


1,376,100 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048S

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048S

GPlus Washing Machine Model GWM K1048S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,190,000 تومان

قیمت نهایی: 14,278,600 تومان

تخفیف


911,400 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1048W

GPlus Washing Machine Model GWM K1048W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,890,000 تومان

قیمت نهایی: 13,401,000 تومان

تخفیف


1,489,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058W

مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K1058W

GPlus Washing Machine Model GWM K1058W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,890,000 تومان

قیمت نهایی: 13,549,900 تومان

تخفیف


1,340,100 تومان

اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645T 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645T

GPlus Washing Machine Model GWM L9645T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,270,000 تومان

قیمت نهایی: 13,128,400 تومان

تخفیف


1,141,600 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947T 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947T

GPlus Washing Machine Model GWM K947T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,080,000 تومان

قیمت نهایی: 12,953,600 تومان

تخفیف


1,126,400 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L9645W

GPlus Washing Machine Model GWM L9645W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,950,000 تومان

قیمت نهایی: 12,694,500 تومان

تخفیف


1,255,500 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947S 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947S

GPlus Washing Machine Model GWM K947S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,880,000 تومان

قیمت نهایی: 12,908,400 تومان

تخفیف


971,601 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947W 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K947W

GPlus Washing Machine Model GWM K947W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,650,000 تومان

قیمت نهایی: 12,558,000 تومان

تخفیف


1,092,000 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 8 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645T 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645T

GPlus Washing Machine Model GWM L8645T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,220,000 تومان

قیمت نهایی: 12,162,400 تومان

تخفیف


1,057,600 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946S 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946S

GPlus Washing Machine Model GWM K946S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,120,000 تومان

قیمت نهایی: 11,939,200 تومان

تخفیف


1,180,800 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L8645W

GPlus Washing Machine Model GWM L8645W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,900,000 تومان

قیمت نهایی: 11,739,000 تومان

تخفیف


1,161,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946W 9kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K946W

GPlus Washing Machine Model GWM K946W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,890,000 تومان

قیمت نهایی: 11,729,900 تومان

تخفیف


1,160,100 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846S 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846S

GPlus Washing Machine Model GWM K846S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,470,000 تومان

قیمت نهایی: 11,846,500 تومان

تخفیف


623,500 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر (موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter)
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945S 9kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945S

GPlus Washing Machine Model GWM K945S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,350,000 تومان

قیمت نهایی: 11,238,500 تومان

تخفیف


1,111,500 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846W 8kg


مقایسه
موجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K846W

GPlus Washing Machine Model GWM K846W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 12,250,000 تومان

قیمت نهایی: 11,147,500 تومان

تخفیف


1,102,500 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور اینورتر (موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter)
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه اصلی + 7 برنامه انتخابی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844S 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844S

GPlus Washing Machine Model GWM K844S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,670,000 تومان

قیمت نهایی: 10,619,700 تومان

تخفیف


1,050,300 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K844W

GPlus Washing Machine Model GWM K844W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,450,000 تومان

قیمت نهایی: 10,419,500 تومان

تخفیف


1,030,500 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220T 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220T

GPlus Washing Machine Model GWM K8220T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,280,000 تومان

قیمت نهایی: 10,264,800 تومان

تخفیف


1,015,200 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025T 7kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025T

GPlus Washing Machine Model GWM L7025T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,220,000 تومان

قیمت نهایی: 10,210,200 تومان

تخفیف


1,009,800 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824S 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824S

GPlus Washing Machine Model GWM K824S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,990,000 تومان

قیمت نهایی: 9,891,000 تومان

تخفیف


1,099,000 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K8220W

GPlus Washing Machine Model GWM K8220W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,970,000 تومان

قیمت نهایی: 9,982,700 تومان

تخفیف


987,300 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025W 7kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM L7025W

GPlus Washing Machine Model GWM L7025W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,900,000 تومان

قیمت نهایی: 9,919,000 تومان

تخفیف


981,000 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 6 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K824W

GPlus Washing Machine Model GWM K824W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,770,000 تومان

قیمت نهایی: 10,016,100 تومان

تخفیف


753,901 تومان

ظرفیت دیگ 8 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250W 8kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250W

GPlus Washing Machine Model GWM J8250W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,770,000 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723S 7.5kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723S

GPlus Washing Machine Model GWM K723S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,470,000 تومان

قیمت نهایی: 8,523,000 تومان

تخفیف


947,000 تومان

ظرفیت دیگ 7.5 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشوی اصلی+5 برنامه شستشوی تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723W 7.5kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K723W

GPlus Washing Machine Model GWM K723W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,250,000 تومان

قیمت نهایی: 8,325,000 تومان

تخفیف


925,000 تومان

ظرفیت دیگ 7.5 کیلوگرم
دورموتور 1200
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشوی اصلی+5 برنامه شستشوی تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613S 6kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613S

GPlus Washing Machine Model GWM K613S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,985,000 تومان

قیمت نهایی: 7,266,350 تومان

تخفیف


718,650 تومان

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1000 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 5 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613W 6kg


مقایسه
موجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K613W

GPlus Washing Machine Model GWM K613W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,795,000 تومان

قیمت نهایی: 7,093,450 تومان

تخفیف


701,550 تومان

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1000 دور بر دقیقه
نوع موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 5 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S 8kg


مقایسه
به زودی
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4J6TNP8S

LG Washing Machine Model F4J6TNP8S

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
تعداد برنامه شستشو 14 برنامه شستشو بعلاوه 14 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CS 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CS

LG Washing Machine Model G950CS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CW 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G950CW

LG Washing Machine Model G950CW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SS 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SS

LG Washing Machine Model G840SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل G840SW

LG Washing Machine Model G840SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03W 6kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03W

GPlus Washing Machine Model GWM 62U03W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 4 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13S 7kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13S

GPlus Washing Machine Model GWM 72B13S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13W 7kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 72B13W

GPlus Washing Machine Model GWM 72B13W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13S

GPlus Washing Machine Model GWM 82B13S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 82B13W

GPlus Washing Machine Model GWM 82B13W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 9 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35S

GPlus Washing Machine Model GWM 84B35S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 84B35W

GPlus Washing Machine Model GWM 84B35W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250S 8kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8250S

GPlus Washing Machine Model GWM J8250S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5W 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5W

LG Washing Machine Model F4V5W

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور Inverter Direct Drive™
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5S 9kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل F4V5S

LG Washing Machine Model F4V5S

گارانتی : سلامت فیزیکی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور Inverter Direct Drive™
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470W 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470W

GPlus Washing Machine Model GWM J8470W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470S 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J8470S

GPlus Washing Machine Model GWM J8470S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 7 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470S 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470S

GPlus Washing Machine Model GWM J9470S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470W 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM J9470W

GPlus Washing Machine Model GWM J9470W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400 دور در دقیقه
نوع موتور موتور هوشمند Eco Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03S 6kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM 62U03S

GPlus Washing Machine Model GWM 62U03S

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200 دور بر دقیقه
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو اصلی بعلاوه 4 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945W 9kg


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM K945W

GPlus Washing Machine Model GWM K945W

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور مجهز به موتور Brushless هوشمند با تکنولوژی ECO Power Inverter
تعداد برنامه شستشو 16 برنامه شستشو بعلاوه 11 برنامه تکمیلی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84ST 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84ST

LG Washing Machine Model WT L84ST

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84SW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84SW

LG Washing Machine Model WT L84SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NT 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NT

LG Washing Machine Model WT L84NT

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WT L84NW

LG Washing Machine Model WT L84NW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+18 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L1055CW 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L1055CW

LG Washing Machine Model WM L1055CW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+14 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L85NT 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM L85NT

LG Washing Machine Model WM L85NT

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور بدون تسمه
تعداد برنامه شستشو 14+17 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM K702NW 7kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM K702NW

LG Washing Machine Model WM K702NW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور بدون تسمه دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 9+6 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل TW170CS T35 17+10kg


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل TW170CS T35

LG Washing Machine Model TW170CS T35

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 17کیلو
دورموتور 1100
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل SG120CW G20 12+7kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل SG120CW G20

LG Washing Machine Model SG120CW G20

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 12+7kg
دورموتور 1600
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 24
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105SW 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105SW

LG Washing Machine Model WM G105SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15برنامه شستشو ،19 برنامه انتخابی اضافی ،تعداد برنامه شستشوقسمت mini wash 6 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105SS 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105SS

LG Washing Machine Model WM G105SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15برنامه شستشو ،19 برنامه انتخابی اضافی ،تعداد برنامه شستشوقسمت mini wash 6 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105DW 10.5kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105DW

LG Washing Machine Model WM G105DW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105DS 10.5kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G105DS

LG Washing Machine Model WM G105DS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 10.5kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 845SW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 845SW

LG Washing Machine Model WM 845SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 845SS 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 845SS

LG Washing Machine Model WM 845SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 946SW 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 946SW

LG Washing Machine Model WM 946SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+12 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 946SS 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 946SS

LG Washing Machine Model WM 946SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+12 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 843SS 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 843SS

LG Washing Machine Model WM 843SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 843SW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 843SW

LG Washing Machine Model WM 843SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 721NW 7kg


مقایسه
ناموجود
++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 721NW

LG Washing Machine Model WM 721NW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 13+9 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 721NS 7kg


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 721NS

LG Washing Machine Model WM 721NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 13+9 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 743SW 7kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 743SW

LG Washing Machine Model WM 743SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 743SS 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 743SS

LG Washing Machine Model WM 743SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 865CS 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 865CS

LG Washing Machine Model WM 865CS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 865CW 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 865CW

LG Washing Machine Model WM 865CW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM GW2MINI 2kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM GW2MINI

LG Washing Machine Model WM GW2MINI

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 2kg
دورموتور دور موتور (بر دقیقه) 700
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 8
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM GS2MINI 2kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM GS2MINI

LG Washing Machine Model WM GS2MINI

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 2kg
دورموتور دور موتور (بر دقیقه) 700
نوع موتور اینورتر دایرکت درایو
تعداد برنامه شستشو 8
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل S3RF 5.2kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل S3RF

LG Washing Machine Model S3RF

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 4 آیتم
نوع موتور کمپرسور گرمایشی اینورتر
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل S3WF 5.2kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل S3WF

LG Washing Machine Model S3WF

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 4 آیتم
نوع موتور کمپرسور گرمایشی اینورتر
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل SG120CW 12kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل SG120CW

LG Washing Machine Model SG120CW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 12kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 24
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 621NW 6kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 621NW

LG Washing Machine Model WM 621NW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 621NS 6kg


مقایسه
ناموجود
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 621NS

LG Washing Machine Model WM 621NS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 623SW 6kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 623SW

LG Washing Machine Model WM 623SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 623ST 6kg


مقایسه
ناموجود
A+++
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM 623ST

LG Washing Machine Model WM 623ST

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1200
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 14+14 برنامه اضافه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G128SW 12kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G128SW

LG Washing Machine Model WM G128SW

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 12kg
دورموتور 1400
نوع موتور ™ INVERTER DIRECT DRIVE
تعداد برنامه شستشو 15 برنامه شستشو بعلاوه 19 انتخاب اضافی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G128SS 12kg


مقایسه
ناموجود
+++A
ال جی

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM G128SS

LG Washing Machine Model WM G128SS

گارانتی : گلدیران

ظرفیت دیگ 12kg
دورموتور 1400