انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس هایسنس
ترتیب قیمت:
چاپ
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV48FS3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV48FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HV48FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 99,900,000 تومان

قیمت نهایی: 92,907,000 تومان

تخفیف


6,993,001 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HFH 55FM 55000BTU


مقایسه
موجود
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HFH 55FM

Hisense Air Conditioning Model HFH 55FM

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 82,648,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF48FS3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF48FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF48FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 79,400,000 تومان

قیمت نهایی: 75,430,000 تومان

تخفیف


3,970,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF48FH3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF48FH3

GPlus Air Conditioning Model GAC TF48FH3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 79,400,000 تومان

قیمت نهایی: 77,018,000 تومان

تخفیف


2,382,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV36FS3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV36FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HV36FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 77,200,000 تومان

قیمت نهایی: 74,112,000 تومان

تخفیف


3,088,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W24K2RPE 24000BTU

مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W24K2RPE

LG Air Conditioning Model Art Cool S4 W24K2RPE

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 76,600,000 تومان

قیمت نهایی: 73,536,000 تومان

تخفیف


3,064,000 تومان

ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3 60000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 60MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 75,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF484M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 71,500,000 تومان

قیمت نهایی: 70,785,000 تومان

تخفیف


715,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 48MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 71,000,000 تومان

قیمت نهایی: 70,290,000 تومان

تخفیف


710,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36VT3C 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36VT3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF36VT3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 67,800,000 تومان

قیمت نهایی: 62,376,000 تومان

تخفیف


5,424,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF364M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 67,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF60L3 60000BTU

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF60L3

GPlus Air Conditioning Model GAC IF60L3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 65,900,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 30VQ 30000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 30VQ

Hisense Air Conditioning Model HIH 30VQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 64,471,000 تومان

قیمت نهایی: 63,181,580 تومان

تخفیف


1,289,420 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل  Art Cool S4 W18KLRPA 18000BTU

مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W18KLRPA

LG Air Conditioning Model Art Cool S4 W18KLRPA

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 62,200,000 تومان

قیمت نهایی: 60,334,000 تومان

تخفیف


1,866,000 تومان

ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 61,600,000 تومان

قیمت نهایی: 55,440,000 تومان

تخفیف


6,160,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30MN1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30MN1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV30MN1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 61,100,000 تومان

قیمت نهایی: 56,212,000 تومان

تخفیف


4,888,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30VQ1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30VQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV30VQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 61,100,000 تومان

قیمت نهایی: 56,212,000 تومان

تخفیف


4,888,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard Plus I24CFH 24000BTU


مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard Plus I24CFH

LG Air Conditioning Model Standard Plus I24CFH

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 60,900,000 تومان

قیمت نهایی: 56,028,000 تومان

تخفیف


4,872,000 تومان

ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV30TP1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV30TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TV30TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 60,500,000 تومان

قیمت نهایی: 51,425,000 تومان

تخفیف


9,075,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل  Standard S4 W24K23AE 24000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard S4 W24K23AE

LG Air Conditioning Model Standard S4 W24K23AE

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 55,400,000 تومان

قیمت نهایی: 50,968,000 تومان

تخفیف


4,432,000 تومان

ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF30EL3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF30EL3

GPlus Air Conditioning Model GAC TF30EL3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 54,300,000 تومان

قیمت نهایی: 52,671,000 تومان

تخفیف


1,629,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30VT3C 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30VT3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30VT3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 53,900,000 تومان

قیمت نهایی: 52,822,000 تومان

تخفیف


1,078,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HFH 36FM 36000BTU


مقایسه
موجود
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HFH 36FM

Hisense Air Conditioning Model HFH 36FM

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 53,260,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2 24000BTU

مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2

LG Air Conditioning Model M24AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 49,000,000 تومان

قیمت نهایی: 48,510,000 تومان

تخفیف


490,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT189SQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT189SQ1

LG Air Conditioning Model Standard Plus NT189SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 48,700,000 تومان

قیمت نهایی: 44,804,000 تومان

تخفیف


3,896,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24CB1 24000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 46,600,000 تومان

قیمت نهایی: 40,542,000 تومان

تخفیف


6,058,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W12JARPD 12000BTU

مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W12JARPD

LG Air Conditioning Model Art Cool S4 W12JARPD

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 46,200,000 تومان

قیمت نهایی: 44,814,000 تومان

تخفیف


1,386,000 تومان

ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 44,500,000 تومان

قیمت نهایی: 42,720,000 تومان

تخفیف


1,780,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل  Standard NF189SQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard NF189SQ1

LG Air Conditioning Model Standard NF189SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 44,300,000 تومان

قیمت نهایی: 40,756,000 تومان

تخفیف


3,544,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 43,300,000 تومان

قیمت نهایی: 39,403,000 تومان

تخفیف


3,897,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24TV1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 43,300,000 تومان

قیمت نهایی: 40,269,000 تومان

تخفیف


3,031,001 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2

LG Air Conditioning Model M19AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 43,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV24TP1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV24TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TV24TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 42,900,000 تومان

قیمت نهایی: 42,471,000 تومان

تخفیف


429,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 30VQ 30000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 30VQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 30VQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 42,841,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30TQ1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 42,500,000 تومان

قیمت نهایی: 39,525,000 تومان

تخفیف


2,975,001 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG 24000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 24TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 42,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 42,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF30TP1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF30TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TF30TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 42,100,000 تومان

قیمت نهایی: 41,679,000 تومان

تخفیف


421,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF24TP3 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF24TP3

GPlus Air Conditioning Model GAC TF24TP3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 40,400,000 تومان

قیمت نهایی: 39,188,000 تومان

تخفیف


1,212,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ3C 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24TQ3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 40,000,000 تومان

قیمت نهایی: 38,000,000 تومان

تخفیف


2,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 30TQ 30000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 30TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 30TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 38,932,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18CB1 18000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,100,000 تومان

قیمت نهایی: 34,503,000 تومان

تخفیف


2,597,001 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT129SQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT129SQ1

LG Air Conditioning Model Standard Plus NT129SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 36,500,000 تومان

قیمت نهایی: 33,580,000 تومان

تخفیف


2,920,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18TV1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,300,000 تومان

قیمت نهایی: 32,829,000 تومان

تخفیف


2,471,001 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG 18000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 18TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 35,000,000 تومان

قیمت نهایی: 34,650,000 تومان

تخفیف


350,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV18TP1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV18TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TV18TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,000,000 تومان

قیمت نهایی: 34,650,000 تومان

تخفیف


350,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF3 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 24MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 34,700,000 تومان

قیمت نهایی: 31,924,000 تومان

تخفیف


2,776,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF24TP1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF24TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TF24TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 34,400,000 تومان

قیمت نهایی: 34,056,000 تومان

تخفیف


344,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,700,000 تومان

قیمت نهایی: 30,667,000 تومان

تخفیف


3,033,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 24TQ 24000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 24TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 24TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 33,391,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard NF129SQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard NF129SQ1

LG Air Conditioning Model Standard NF129SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,200,000 تومان

قیمت نهایی: 30,544,000 تومان

تخفیف


2,656,000 تومان

ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF18TP3 18000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF18TP3

GPlus Air Conditioning Model GAC TF18TP3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,000,000 تومان

قیمت نهایی: 32,010,000 تومان

تخفیف


990,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ3C

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18TQ3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 32,700,000 تومان

قیمت نهایی: 31,719,000 تومان

تخفیف


981,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 24TQ 24000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 24TQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 24TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 31,618,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 12TG 12000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 12TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 12TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 29,000,000 تومان

قیمت نهایی: 28,420,000 تومان

تخفیف


580,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 28,400,000 تومان

قیمت نهایی: 26,696,000 تومان

تخفیف


1,704,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ 18000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 18TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 28,163,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF18TP1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF18TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TF18TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 28,100,000 تومان

قیمت نهایی: 27,819,000 تومان

تخفیف


281,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 18TQ 18000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 18TQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 18TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 27,937,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12CB1 12000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV12CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 27,800,000 تومان

قیمت نهایی: 26,966,000 تومان

تخفیف


834,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12TV1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV12TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,500,000 تومان

قیمت نهایی: 26,235,000 تومان

تخفیف


265,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV12TP1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV12TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TV12TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,500,000 تومان

قیمت نهایی: 25,705,000 تومان

تخفیف


795,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09CB1 9000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV09CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,800,000 تومان

قیمت نهایی: 23,064,000 تومان

تخفیف


1,736,001 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 18MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 18MHF3

GPlus Air Conditioning Model GAC 18MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,400,000 تومان

قیمت نهایی: 23,912,000 تومان

تخفیف


488,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 09TG 9000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 09TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 09TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 24,206,000 تومان

قیمت نهایی: 23,963,940 تومان

تخفیف


242,060 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF12TP3 12000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF12TP3

GPlus Air Conditioning Model GAC TF12TP3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,900,000 تومان

قیمت نهایی: 21,749,000 تومان

تخفیف


2,151,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV09TP1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TV09TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TV09TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,700,000 تومان

قیمت نهایی: 22,989,000 تومان

تخفیف


711,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09TV1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV09TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,700,000 تومان

قیمت نهایی: 22,752,000 تومان

تخفیف


948,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12TQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,100,000 تومان

قیمت نهایی: 20,467,000 تومان

تخفیف


633,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF12TP1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF12TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TF12TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,100,000 تومان

قیمت نهایی: 20,467,000 تومان

تخفیف


633,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 12TQ 12000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 12TQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 12TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 20,216,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF09TP1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TF09TP1

GPlus Air Conditioning Model GAC TF09TP1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,600,000 تومان

قیمت نهایی: 18,424,000 تومان

تخفیف


1,176,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09TQ1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF09TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,600,000 تومان

قیمت نهایی: 19,012,000 تومان

تخفیف


588,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 12TQ 12000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 12TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 12TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 19,460,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 09TQ 9000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 09TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 09TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 17,770,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF48L3 48000BTU

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF48L3

GPlus Air Conditioning Model GAC IF48L3

گارانتی : گلدیران

ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 24MHV1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 30MHV1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 30MHF3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1

GPlus Air Conditioning Model GCD 24MHF1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHF1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHF1

GPlus Air Conditioning Model GAC 30MHF1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF60FM3 60000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF60FM3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF60FM3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3 36000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF36M3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M3 12000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12M3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09M1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF09M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18M1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1

LG Air Conditioning Model NF249SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1

LG Air Conditioning Model NT099SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر