انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV48FS3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV48FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HV48FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 88,800,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 60MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 75,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 48MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 71,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV36FS3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV36FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HV36FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 67,200,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF364M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 67,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF60L3 60000BTU

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF60L3

GPlus Air Conditioning Model GAC IF60L3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 65,900,000 تومان

قیمت نهایی: 61,946,000 تومان

تخفیف


3,954,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF604M3 60000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF604M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF604M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 61,600,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2 24000BTU

مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2

LG Air Conditioning Model M24AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 58,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36VT3C 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36VT3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF36VT3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 56,000,000 تومان

قیمت نهایی: 52,640,000 تومان

تخفیف


3,360,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF48L3 48000BTU

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF48L3

GPlus Air Conditioning Model GAC IF48L3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 55,300,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 30MHV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 54,600,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30VQ1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30VQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV30VQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 54,600,000 تومان

قیمت نهایی: 53,508,000 تومان

تخفیف


1,092,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30M1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV30M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 54,600,000 تومان

قیمت نهایی: 53,508,000 تومان

تخفیف


1,092,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF484M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 51,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 46,700,000 تومان

قیمت نهایی: 44,365,000 تومان

تخفیف


2,335,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF36M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 46,700,000 تومان

قیمت نهایی: 44,365,000 تومان

تخفیف


2,335,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 30MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 46,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30VT3C 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30VT3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30VT3C

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 44,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 44,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 42,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24TV1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 42,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 42,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24CB1

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 41,200,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 24MHV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 39,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30L1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 38,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 37,300,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHF1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHF1

GPlus Air Conditioning Model GAC 30MHF1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 37,300,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30TQ1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 37,300,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF3 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 24MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ3C 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24TQ3C

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18CB1

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 32,600,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18M1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 32,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2

LG Air Conditioning Model M19AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 31,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1

GPlus Air Conditioning Model GCD 24MHF1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 30,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 30,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 30,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ3C

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18TQ3C

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 27,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18TV1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 25,900,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12M1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV12M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,800,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18M1 18000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12CB1

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV12CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 18MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 18MHF3

GPlus Air Conditioning Model GAC 18MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,400,000 تومان

قیمت نهایی: 23,668,000 تومان

تخفیف


732,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2 12000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2

LG Air Conditioning Model M13AJHSJ2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 24,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12TV1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV12TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 23,300,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09TV1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV09TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 21,800,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09M1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV09M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 21,800,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09CB1

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV09CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 21,700,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M1 12000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 19,600,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M3 12000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 19,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12TQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 18,600,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09TQ1 9000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF09TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 17,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09M1 9000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF09M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 17,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24L1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18L1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9L1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9L1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L3

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30L3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24L3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC FH48L3 48000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC FH48L3

GPlus Air Conditioning Model GAC FH48L3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل LSN303HLV 30000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل LSN303HLV

LG Air Conditioning Model LSN303HLV

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9LN1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12LN1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM12LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18LN1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24LN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30LN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW48GTAO 48000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW48GTAO

LG Air Conditioning Model APW48GTAO

گارانتی : گلدیران

نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP097SK1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP097SK1

LG Air Conditioning Model NP097SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP127SK1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP127SK1

LG Air Conditioning Model NP127SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP187SK1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP187SK1

LG Air Conditioning Model NP187SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP247SK1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP247SK1

LG Air Conditioning Model NP247SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP277SK1 27000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP277SK1

LG Air Conditioning Model NP277SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT097SK1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT097SK1

LG Air Conditioning Model NT097SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT187SK3 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT187SK3

LG Air Conditioning Model NT187SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT247SK3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT247SK3

LG Air Conditioning Model NT247SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل TB307SK1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TB307SK1

LG Air Conditioning Model TB307SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF187ST3 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF187ST3

LG Air Conditioning Model NF187ST3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF247ST3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF247ST3

LG Air Conditioning Model NF247ST3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW50LT3E0 50000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW50LT3E0

LG Air Conditioning Model APW50LT3E0

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW50GT3E0 50000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW50GT3E0

LG Air Conditioning Model APW50GT3E0

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA098SK1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA098SK1

LG Air Conditioning Model NA098SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA128SK1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA128SK1

LG Air Conditioning Model NA128SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF098ST1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF098ST1

LG Air Conditioning Model NF098ST1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر Dual Inverter
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF128ST1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF128ST1

LG Air Conditioning Model NF128ST1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر Dual Inverter
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA248SK3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA248SK3

LG Air Conditioning Model NA248SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA188SK3 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA188SK3

LG Air Conditioning Model NA188SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF189SQ1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF189SQ1

LG Air Conditioning Model NF189SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1

LG Air Conditioning Model NF249SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1

LG Air Conditioning Model NT099SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT129SQ1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT129SQ1

LG Air Conditioning Model NT129SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT189SQ1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT189SQ1

LG Air Conditioning Model NT189SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1

LG Air Conditioning Model NT249SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 GAC TM9JU1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 GAC TM9JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9JN1 GAC TM9JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 GAC TM12JU1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 GAC TM12JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM12JN1 GAC TM12JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 GAC TM18JU1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 GAC TM18JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18JN1 GAC TM18JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 GAC TM24JU1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 GAC TM24JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24JN1 GAC TM24JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM30JN3 GAC TM30JU3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر