انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس هایسنس
ترتیب قیمت:
چاپ
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV48FS3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV48FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HV48FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 89,950,000 تومان

قیمت نهایی: 84,553,000 تومان

تخفیف


5,397,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HFH 55FM 55000BTU


مقایسه
موجود
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HFH 55FM

Hisense Air Conditioning Model HFH 55FM

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 82,648,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3 60000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 60MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 75,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF484M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 71,500,000 تومان

قیمت نهایی: 67,925,000 تومان

تخفیف


3,575,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF48FS3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF48FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF48FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 71,500,000 تومان

قیمت نهایی: 67,210,000 تومان

تخفیف


4,290,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 48MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 71,000,000 تومان

قیمت نهایی: 70,290,000 تومان

تخفیف


710,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV36FS3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV36FS3

GPlus Air Conditioning Model GAC HV36FS3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 69,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W24K2RPE 24000BTU

مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W24K2RPE

LG Air Conditioning Model Art Cool S4 W24K2RPE

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 68,900,000 تومان

قیمت نهایی: 65,455,000 تومان

تخفیف


3,445,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF364M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 67,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF60L3 60000BTU

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF60L3

GPlus Air Conditioning Model GAC IF60L3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 65,900,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF604M3 60000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF604M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF604M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 61,600,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 61,600,000 تومان

قیمت نهایی: 55,440,000 تومان

تخفیف


6,160,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36VT3C 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36VT3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF36VT3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 61,600,000 تومان

قیمت نهایی: 56,672,000 تومان

تخفیف


4,928,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل  Art Cool S4 W18KLRPA 18000BTU

مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W18KLRPA

LG Air Conditioning Model Art Cool S4 W18KLRPA

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 55,900,000 تومان

قیمت نهایی: 53,105,000 تومان

تخفیف


2,795,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF48L3 48000BTU

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC IF48L3

GPlus Air Conditioning Model GAC IF48L3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 55,300,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30VQ1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30VQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV30VQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 54,950,000 تومان

قیمت نهایی: 42,861,000 تومان

تخفیف


12,089,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard Plus I24CFH 24000BTU


مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard Plus I24CFH

LG Air Conditioning Model Standard Plus I24CFH

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 54,900,000 تومان

قیمت نهایی: 49,410,000 تومان

تخفیف


5,490,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 30VQ 30000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 30VQ

Hisense Air Conditioning Model HIH 30VQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 54,471,000 تومان

قیمت نهایی: 53,381,580 تومان

تخفیف


1,089,420 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HFH 36FM 36000BTU


مقایسه
موجود
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HFH 36FM

Hisense Air Conditioning Model HFH 36FM

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 53,260,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل  Standard S4 W24K23AE 24000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard S4 W24K23AE

LG Air Conditioning Model Standard S4 W24K23AE

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 49,900,000 تومان

قیمت نهایی: 44,411,000 تومان

تخفیف


5,489,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30VT3C 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30VT3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30VT3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 48,950,000 تومان

قیمت نهایی: 46,992,000 تومان

تخفیف


1,958,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2 24000BTU

مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2

LG Air Conditioning Model M24AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 48,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 44,500,000 تومان

قیمت نهایی: 42,720,000 تومان

تخفیف


1,780,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT189SQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT189SQ1

LG Air Conditioning Model Standard Plus NT189SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 43,900,000 تومان

قیمت نهایی: 42,583,000 تومان

تخفیف


1,317,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2

LG Air Conditioning Model M19AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 43,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 30VQ 30000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 30VQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 30VQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 42,841,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 42,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24CB1 24000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 41,950,000 تومان

قیمت نهایی: 33,560,000 تومان

تخفیف


8,390,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W12JARPD 12000BTU

مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Art Cool S4 W12JARPD

LG Air Conditioning Model Art Cool S4 W12JARPD

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 41,500,000 تومان

قیمت نهایی: 39,425,000 تومان

تخفیف


2,075,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 24MHV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 41,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل  Standard NF189SQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard NF189SQ1

LG Air Conditioning Model Standard NF189SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 39,900,000 تومان

قیمت نهایی: 37,506,000 تومان

تخفیف


2,394,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 38,950,000 تومان

قیمت نهایی: 33,107,500 تومان

تخفیف


5,842,500 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24TV1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 38,950,000 تومان

قیمت نهایی: 33,107,500 تومان

تخفیف


5,842,500 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 30TQ 30000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 30TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 30TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 38,932,000 تومان

قیمت نهایی: 37,764,040 تومان

تخفیف


1,167,960 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG 24000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 24TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 24TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 38,788,000 تومان

قیمت نهایی: 38,400,120 تومان

تخفیف


387,880 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30TQ1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 38,200,000 تومان

قیمت نهایی: 32,852,000 تومان

تخفیف


5,348,001 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ3C 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24TQ3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 36,300,000 تومان

قیمت نهایی: 34,848,000 تومان

تخفیف


1,452,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF3 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 24MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 35,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,700,000 تومان

قیمت نهایی: 29,319,000 تومان

تخفیف


4,381,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG 18000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 18TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 18TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 33,575,000 تومان

قیمت نهایی: 32,232,000 تومان

تخفیف


1,343,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18CB1 18000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,400,000 تومان

قیمت نهایی: 31,396,000 تومان

تخفیف


2,004,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT129SQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
A++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard Plus NT129SQ1

LG Air Conditioning Model Standard Plus NT129SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 32,900,000 تومان

قیمت نهایی: 30,926,000 تومان

تخفیف


1,974,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18TV1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 31,800,000 تومان

قیمت نهایی: 29,574,000 تومان

تخفیف


2,226,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 24TQ 24000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 24TQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 24TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 31,618,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 31,200,000 تومان

قیمت نهایی: 28,392,000 تومان

تخفیف


2,808,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 24TQ 24000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 24TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 24TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 31,091,000 تومان

قیمت نهایی: 30,158,270 تومان

تخفیف


932,730 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل Standard NF129SQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل Standard NF129SQ1

LG Air Conditioning Model Standard NF129SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 29,900,000 تومان

قیمت نهایی: 27,807,000 تومان

تخفیف


2,093,001 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ3C

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ3C

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18TQ3C

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 29,700,000 تومان

قیمت نهایی: 28,809,000 تومان

تخفیف


891,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 18TQ 18000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 18TQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 18TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 27,937,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ 18000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 18TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 18TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 26,163,000 تومان

قیمت نهایی: 25,378,110 تومان

تخفیف


784,890 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,500,000 تومان

قیمت نهایی: 23,970,000 تومان

تخفیف


1,530,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 12TG 12000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 12TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 12TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 25,050,000 تومان

قیمت نهایی: 24,048,000 تومان

تخفیف


1,002,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12CB1 12000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV12CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,900,000 تومان

قیمت نهایی: 23,655,000 تومان

تخفیف


1,245,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 18MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 18MHF3

GPlus Air Conditioning Model GAC 18MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,400,000 تومان

قیمت نهایی: 23,912,000 تومان

تخفیف


488,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12TV1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV12TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV12TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,900,000 تومان

قیمت نهایی: 22,705,000 تومان

تخفیف


1,195,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HIH 09TG 9000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HIH 09TG

Hisense Air Conditioning Model HIH 09TG

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 22,206,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09CB1 9000BTU


مقایسه
موجود
B
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09CB1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV09CB1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,200,000 تومان

قیمت نهایی: 20,868,000 تومان

تخفیف


1,332,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09TV1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV09TV1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV09TV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,300,000 تومان

قیمت نهایی: 20,235,000 تومان

تخفیف


1,065,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRTC 12TQ 12000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRTC 12TQ

Hisense Air Conditioning Model HRTC 12TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت نهایی: 20,216,000 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 12TQ 12000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 12TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 12TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 19,460,000 تومان

قیمت نهایی: 18,876,200 تومان

تخفیف


583,800 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12TQ1 12000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,900,000 تومان

قیمت نهایی: 18,333,000 تومان

تخفیف


567,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی هایسنس مدل HRH 09TQ 9000BTU


مقایسه
موجود
A
هایسنس

کولرگازی هایسنس مدل HRH 09TQ

Hisense Air Conditioning Model HRH 09TQ

گارانتی : زرین نمای کاسپین

قیمت بدون تخفیف: 17,770,000 تومان

قیمت نهایی: 17,236,900 تومان

تخفیف


533,100 تومان

ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09TQ1 9000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09TQ1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF09TQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 17,600,000 تومان

قیمت نهایی: 16,544,000 تومان

تخفیف


1,056,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 30MHF3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 30MHV1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3 36000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF36M3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1

GPlus Air Conditioning Model GCD 24MHF1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHF1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHF1

GPlus Air Conditioning Model GAC 30MHF1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1

LG Air Conditioning Model NF249SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1

LG Air Conditioning Model NT099SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1

LG Air Conditioning Model NT249SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM30JN3 GAC TM30JU3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24JN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM30JN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M3 12000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12M3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30MN1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30MN1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV30MN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09M1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF09M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF09M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF12M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF12M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18M1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF18M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF18M1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2

LG Air Conditioning Model M13AJHSJ2

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل LSN303HLV 30000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل LSN303HLV

LG Air Conditioning Model LSN303HLV

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9LN1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12LN1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM12LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18LN1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24LN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30LN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30L1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24L1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18L1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9L1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9L1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L3

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30L3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L3 24000BTU


مقایسه
ناموجود