انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 60MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 60MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 62,600,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF604M3 60000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF604M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF604M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 61,600,000 تومان

قیمت نهایی: 59,752,000 تومان

تخفیف


1,848,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF484M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF484M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 51,700,000 تومان

قیمت نهایی: 49,115,000 تومان

تخفیف


2,585,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 48MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 48MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 51,700,000 تومان

قیمت نهایی: 48,081,000 تومان

تخفیف


3,619,001 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC FH48L3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC FH48L3

GPlus Air Conditioning Model GAC FH48L3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 46,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3 36000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF36M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF36M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 43,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3C

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3C

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 41,600,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2 24000BTU

مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2

LG Air Conditioning Model M24AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 41,200,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30M1 30000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV30M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV30M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 40,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 30MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 30MHV1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 40,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 36MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 36MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 39,700,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30L1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 38,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF364M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF364M3

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 36,130,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 30MHF3

GPlus Air Conditioning Model GCD 30MHF3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,100,000 تومان

قیمت نهایی: 31,445,000 تومان

تخفیف


1,655,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 33,100,000 تومان

قیمت نهایی: 31,445,000 تومان

تخفیف


1,655,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2

LG Air Conditioning Model M19AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 31,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,600,000 تومان

قیمت نهایی: 25,536,000 تومان

تخفیف


1,064,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24LN1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 26,600,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC 24MHV1

GPlus Air Conditioning Model GAC 24MHV1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 26,600,000 تومان

قیمت نهایی: 25,536,000 تومان

تخفیف


1,064,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF30M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF30M1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 26,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M3

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,400,000 تومان

قیمت نهایی: 23,180,000 تومان

تخفیف


1,220,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2 12000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2

LG Air Conditioning Model M13AJHSJ2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 22,000,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HF24M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HF24M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,800,000 تومان

قیمت نهایی: 20,274,000 تومان

تخفیف


1,526,001 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GCD 24MHF1

GPlus Air Conditioning Model GCD 24MHF1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,800,000 تومان

قیمت نهایی: 21,364,000 تومان

تخفیف


436,000 تومان

کمپرسور اینورتر ندارد
ضمانت کمپرسور 5 سال گارانتی کمپرسور
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18M1 18000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC HV18M1

GPlus Air Conditioning Model GAC HV18M1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,500,000 تومان

قیمت نهایی: 21,070,000 تومان

تخفیف


430,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1 18000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس