انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
کولرگازی ال جی مدل APW50LT3E0 50000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW50LT3E0

LG Air Conditioning Model APW50LT3E0

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 80,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW50GT3E0 50000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW50GT3E0

LG Air Conditioning Model APW50GT3E0

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 79,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل LSN303HLV 30000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل LSN303HLV

LG Air Conditioning Model LSN303HLV

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 51,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC FH48L3 48000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC FH48L3

GPlus Air Conditioning Model GAC FH48L3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 46,200,000 تومان

قیمت نهایی: 42,504,000 تومان

تخفیف


3,696,000 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP277SK1 27000BTU


مقایسه
موجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP277SK1

LG Air Conditioning Model NP277SK1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 39,500,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L3 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L3

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30L3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,090,000 تومان

قیمت نهایی: 32,984,600 تومان

تخفیف


2,105,400 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1 30000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30L1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 29,150,000 تومان

قیمت نهایی: 25,652,000 تومان

تخفیف


3,498,000 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2 24000BTU

مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M24AKHSK2

LG Air Conditioning Model M24AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 25,090,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L3 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24L3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 24,420,000 تومان

قیمت نهایی: 22,954,800 تومان

تخفیف


1,465,200 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN3 24000BTU


مقایسه
موجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24JN3

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,200,000 تومان

قیمت نهایی: 21,534,000 تومان

تخفیف


666,000 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M19AKHSK2

LG Air Conditioning Model M19AKHSK2

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 21,688,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L1 24000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24L1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,350,000 تومان

قیمت نهایی: 18,315,000 تومان

تخفیف


2,035,000 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF189SQ1 18000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF189SQ1

LG Air Conditioning Model NF189SQ1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 20,350,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2 12000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل M13AJHSJ2

LG Air Conditioning Model M13AJHSJ2

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,400,000 تومان

قیمت نهایی: 15,908,000 تومان

تخفیف


492,000 تومان

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1 18000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18L1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,060,000 تومان

قیمت نهایی: 14,935,800 تومان

تخفیف


1,124,200 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF098ST1 9000BTU


مقایسه
موجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF098ST1

LG Air Conditioning Model NF098ST1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 14,900,000 تومان

کمپرسور اینورتر Dual Inverter
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12L1 12000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM12L1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 12,700,000 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9L1 9000BTU


مقایسه
موجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9L1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9L1

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,890,000 تومان

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM30JN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30JN1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30JN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30JN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF128ST1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF128ST1

LG Air Conditioning Model NF128ST1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر Dual Inverter
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA248SK3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA248SK3

LG Air Conditioning Model NA248SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA188SK3 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA188SK3

LG Air Conditioning Model NA188SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA098SK1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA098SK1

LG Air Conditioning Model NA098SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NA128SK1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NA128SK1

LG Air Conditioning Model NA128SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT097SK1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT097SK1

LG Air Conditioning Model NT097SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT187SK3 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT187SK3

LG Air Conditioning Model NT187SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT247SK3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT247SK3

LG Air Conditioning Model NT247SK3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل TB307SK1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

کولرگازی ال جی مدل TB307SK1

LG Air Conditioning Model TB307SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF187ST3 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF187ST3

LG Air Conditioning Model NF187ST3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF247ST3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF247ST3

LG Air Conditioning Model NF247ST3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل APW48GTAO 48000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل APW48GTAO

LG Air Conditioning Model APW48GTAO

گارانتی : گلدیران

نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP097SK1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP097SK1

LG Air Conditioning Model NP097SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP127SK1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP127SK1

LG Air Conditioning Model NP127SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP187SK1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP187SK1

LG Air Conditioning Model NP187SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NP247SK1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A++++
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NP247SK1

LG Air Conditioning Model NP247SK1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NF249SQ1

LG Air Conditioning Model NF249SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT099SQ1

LG Air Conditioning Model NT099SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT129SQ1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT129SQ1

LG Air Conditioning Model NT129SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT189SQ1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT189SQ1

LG Air Conditioning Model NT189SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
ال جی

کولرگازی ال جی مدل NT249SQ1

LG Air Conditioning Model NT249SQ1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 10 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 GAC TM9JU1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 GAC TM9JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9JN1 GAC TM9JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 GAC TM12JU1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 GAC TM12JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM12JN1 GAC TM12JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 GAC TM18JU1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 GAC TM18JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18JN1 GAC TM18JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 GAC TM24JU1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 GAC TM24JU1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24JN1 GAC TM24JU1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM30JN3 GAC TM30JU3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM30JN3 GAC TM30JU3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9JN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9JN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12JN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM12JN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18JN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18JN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
A
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24JN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24JN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر دارد
متراژ لوله رایگان 5M
نصب رایگان دارد
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9LN1 9000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM9LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM9LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12LN1 12000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM12LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM12LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18LN1 18000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM18LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM18LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN1 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN1

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30LN1

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN3 24000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TM24LN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TM24LN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر
کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN3 30000BTU


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

کولرگازی جی پلاس مدل GAC TE30LN3

GPlus Air Conditioning Model GAC TE30LN3

گارانتی : گلدیران

کمپرسور اینورتر روتاری
ضمانت کمپرسور 5 سال
اطلاعات بیشتر