انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7630BS 472L

مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7630BS

GPlus Side By Side Model GSS P7630BS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 45,750,000 تومان

قیمت نهایی: 44,377,500 تومان

تخفیف


1,372,500 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7630W 472L

مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7630W

GPlus Side By Side Model GSS P7630W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 43,130,000 تومان

قیمت نهایی: 41,836,100 تومان

تخفیف


1,293,900 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7625W 472L

مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7625W

GPlus Side By Side Model GSS P7625W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 43,130,000 تومان

قیمت نهایی: 42,698,700 تومان

تخفیف


431,300 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7423BG

مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7423BG

GPlus Side By Side Model GSS P7423BG

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 38,080,000 تومان

قیمت نهایی: 34,272,000 تومان

تخفیف


3,808,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7525BS


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7525BS

GPlus Side By Side Model GSS P7525BS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,880,000 تومان

قیمت نهایی: 35,228,400 تومان

تخفیف


2,651,601 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7525BS 507L


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7525BS

GPlus Side By Side Model GSS M7525BS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,880,000 تومان

قیمت نهایی: 35,986,000 تومان

تخفیف


1,894,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7530BS


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7530BS

GPlus Side By Side Model GSS P7530BS

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,880,000 تومان

قیمت نهایی: 34,092,000 تومان

تخفیف


3,788,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7430BG

مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7430BG

GPlus Side By Side Model GSS P7430BG

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,700,000 تومان

قیمت نهایی: 35,061,000 تومان

تخفیف


2,639,001 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7423BG

مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7423BG

GPlus Side By Side Model GSS M7423BG

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,700,000 تومان

قیمت نهایی: 33,930,000 تومان

تخفیف


3,770,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7525S 507L


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7525S

GPlus Side By Side Model GSS M7525S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 36,460,000 تومان

قیمت نهایی: 34,637,000 تومان

تخفیف


1,823,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7525S


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7525S

GPlus Side By Side Model GSS P7525S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 36,460,000 تومان

قیمت نهایی: 33,907,800 تومان

تخفیف


2,552,201 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7530S


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7530S

GPlus Side By Side Model GSS P7530S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 36,460,000 تومان

قیمت نهایی: 32,814,000 تومان

تخفیف


3,646,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7530W


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7530W

GPlus Side By Side Model GSS P7530W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,050,000 تومان

قیمت نهایی: 31,545,000 تومان

تخفیف


3,505,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7525W 507L


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7525W

GPlus Side By Side Model GSS M7525W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,050,000 تومان

قیمت نهایی: 32,596,500 تومان

تخفیف


2,453,501 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7525W


مقایسه
موجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7525W

GPlus Side By Side Model GSS P7525W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,050,000 تومان

قیمت نهایی: 32,596,500 تومان

تخفیف


2,453,501 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M726BG

مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M726BG

GPlus Side By Side Model GSS M726BG

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 29,800,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7419BG


مقایسه
موجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7419BG

GPlus Side By Side Model GSS M7419BG

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 29,150,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید نکسار مدل NSS P7630W

مقایسه
به زودی
نکسار

ساید بای ساید نکسار مدل NSS P7630W

NEXAR Side By Side Model NSS P7630W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CSBL


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CSBL

LG Side By Side Model GR J337CSBL

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CVBL


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CVBL

LG Side By Side Model GR J337CVBL

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K926BG


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K926BG

GPlus Side By Side Model GSS K926BG

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M723S


مقایسه
به زودی
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M723S

GPlus Side By Side Model GSS M723S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M725T


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M725T

GPlus Side By Side Model GSS M725T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K726BG


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K726BG

GPlus Side By Side Model GSS K726BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M723W

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M723W

GPlus Side By Side Model GSS M723W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M723T

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M723T

GPlus Side By Side Model GSS M723T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M725W

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M725W

GPlus Side By Side Model GSS M725W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M725S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M725S

GPlus Side By Side Model GSS M725S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل J33


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل J33

LG Side By Side Model J33

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV

LG Side By Side Model GC J247SLUV

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725W


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725W

GPlus Side By Side Model GSS K725W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725S


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725S

GPlus Side By Side Model GSS K725S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725T


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725T

GPlus Side By Side Model GSS K725T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925W

GPlus Side By Side Model GSS K925W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925S

GPlus Side By Side Model GSS K925S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925T

GPlus Side By Side Model GSS K925T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7422BG


مقایسه
ناموجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7422BG

GPlus Side By Side Model GSS M7422BG

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7630S 472L

مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7630S

GPlus Side By Side Model GSS P7630S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7625S 472L

مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7625S

GPlus Side By Side Model GSS P7625S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7625BS 472L

مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS P7625BS

GPlus Side By Side Model GSS P7625BS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل X29 570L


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل X29

LG Side By Side Model X29

گارانتی : سلامت فیزیکی

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل X39 "34


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل X39

LG Side By Side Model X39

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 6 طبقه
تعداد طبقات فریزر 6
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل X24 705L

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل X24

LG Side By Side Model X24

گارانتی : سلامت فیزیکی

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل X267 674L

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل X267

LG Side By Side Model X267

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل X259 "30

مقایسه
ناموجود
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل X259

LG Side By Side Model X259

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K718BG


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K718BG

GPlus Side By Side Model GSS K718BG

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717W 521L


مقایسه
ناموجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717W

GPlus Side By Side Model GSS K717W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717S 521L


مقایسه
ناموجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717S

GPlus Side By Side Model GSS K717S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K716BG 521L


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K716BG

GPlus Side By Side Model GSS K716BG

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715W

GPlus Side By Side Model GSS K715W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715S

GPlus Side By Side Model GSS K715S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715T

GPlus Side By Side Model GSS K715T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717T 521L


مقایسه
ناموجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717T

GPlus Side By Side Model GSS K717T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7515W


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7515W

GPlus Side By Side Model GSS L7515W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7515S


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7515S

GPlus Side By Side Model GSS L7515S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7515BS


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7515BS

GPlus Side By Side Model GSS L7515BS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7517BS


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS L7517BS

GPlus Side By Side Model GSS L7517BS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7517W


مقایسه
ناموجود
A++
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7517W

GPlus Side By Side Model GSS M7517W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7517S


مقایسه
ناموجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7517S

GPlus Side By Side Model GSS M7517S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7620W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7620W

GPlus Side By Side Model GSS M7620W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7620S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7620S

GPlus Side By Side Model GSS M7620S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7418BG


مقایسه
ناموجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7418BG

GPlus Side By Side Model GSS M7418BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات فریزر 4+ 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7620BS


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7620BS

GPlus Side By Side Model GSS M7620BS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7519W


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7519W

GPlus Side By Side Model GSS M7519W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7519S


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7519S

GPlus Side By Side Model GSS M7519S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7519BS


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7519BS

GPlus Side By Side Model GSS M7519BS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7622W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7622W

GPlus Side By Side Model GSS M7622W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7622S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7622S

GPlus Side By Side Model GSS M7622S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7622BS


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7622BS

GPlus Side By Side Model GSS M7622BS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7715W

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7715W

GPlus Side By Side Model GSS M7715W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7715S

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7715S

GPlus Side By Side Model GSS M7715S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7715T

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7715T

GPlus Side By Side Model GSS M7715T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7420BG

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS M7420BG

GPlus Side By Side Model GSS M7420BG

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S

GPlus Side By Side Model GSS J703S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T

GPlus Side By Side Model GSS J703T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703W

GPlus Side By Side Model GSS J703W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S

GPlus Side By Side Model GSS J705S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T

GPlus Side By Side Model GSS J705T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W

GPlus Side By Side Model GSS J705W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG

GPlus Side By Side Model GSS J706BG

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S

GPlus Side By Side Model GSS J905S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T

GPlus Side By Side Model GSS J905T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W

GPlus Side By Side Model GSS J905W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG

GPlus Side By Side Model GSS J906BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916S


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916S

GPlus Side By Side Model GSS K916S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916T

GPlus Side By Side Model GSS K916T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916W

GPlus Side By Side Model GSS K916W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K918BG


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K918BG

GPlus Side By Side Model GSS K918BG

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
تعداد طبقات فریزر 6 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723T

GPlus Side By Side Model GSS K723T

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723W


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723W

GPlus Side By Side Model GSS K723W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723S

GPlus Side By Side Model GSS K723S

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W

LG Side By Side Model MDN73W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS

LG Side By Side Model MDN73NS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS

LG Side By Side Model MDN73GS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS

LG Side By Side Model SXB535NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB

LG Side By Side Model SXP450WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی