انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید ال جی مدل J33


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل J33

LG Side By Side Model J33

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات فریزر 2
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CSBL


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CSBL

LG Side By Side Model GR J337CSBL

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CVBL


مقایسه
به زودی
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GR J337CVBL

LG Side By Side Model GR J337CVBL

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل GC J247SLUV

LG Side By Side Model GC J247SLUV

گارانتی : سلامت فیزیکی

تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73W

LG Side By Side Model MDN73W

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73NS

LG Side By Side Model MDN73NS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS "28


مقایسه
ناموجود
A
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل MDN73GS

LG Side By Side Model MDN73GS

گارانتی : گلدیران

عمق با درب 758mm
تعداد طبقات یخچال 3+2
تعداد طبقات فریزر 4+2کشو
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB535NS

LG Side By Side Model SXB535NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450WB

LG Side By Side Model SXP450WB

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550WB

LG Side By Side Model SXB550WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550TS

LG Side By Side Model SXB550TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530WB

LG Side By Side Model SXB530WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB530TS

LG Side By Side Model SXB530TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430WB

LG Side By Side Model SXP430WB

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS "28


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP430TS

LG Side By Side Model SXP430TS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXB550NS

LG Side By Side Model SXB550NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS "32


مقایسه
ناموجود
A+
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXP450NS

LG Side By Side Model SXP450NS

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 5
تعداد طبقات فریزر 3
ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI535NS "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI535NS

LG Side By Side Model SXI535NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI535W "28


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI535W

LG Side By Side Model SXI535W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI555W "32

مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI555W

LG Side By Side Model SXI555W

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید ال جی مدل SXI555NS "32


مقایسه
ناموجود
A++
ال جی

ساید بای ساید ال جی مدل SXI555NS

LG Side By Side Model SXI555NS

گارانتی : گلدیران

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
اطلاعات بیشتر