انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI

LG Television Model OLED65E8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 92,323,000 تومان

قیمت نهایی: 89,553,310 تومان

تخفیف


2,769,690 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI "65


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI

LG Television Model OLED65C8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 70,675,000 تومان

قیمت نهایی: 65,021,000 تومان

تخفیف


5,654,000 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S "82

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82KE821S

GPlus Television Model GTV 82KE821S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 48,000,000 تومان

قیمت نهایی: 47,520,000 تومان

تخفیف


480,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75LQ921S

GPlus Television Model GTV 75LQ921S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 42,000,000 تومان

قیمت نهایی: 36,960,000 تومان

تخفیف


5,040,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55


مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI

LG Television Model OLED55C8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 40,612,000 تومان

قیمت نهایی: 37,769,160 تومان

تخفیف


2,842,841 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI "55

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI

LG Television Model OLED55B8GI

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 37,521,000 تومان

قیمت نهایی: 34,894,530 تومان

تخفیف


2,626,471 تومان

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE921S

GPlus Television Model GTV 75KE921S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 35,000,000 تومان

قیمت نهایی: 33,950,000 تومان

تخفیف


1,050,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE821S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75KE821S

GPlus Television Model GTV 75KE821S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 33,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU821S

GPlus Television Model GTV 65LU821S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 23,500,000 تومان

قیمت نهایی: 20,680,000 تومان

تخفیف


2,820,000 تومان

تکنولوژی صفحه ELED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S "65


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LQ721S

GPlus Television Model GTV 65LQ721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,500,000 تومان

قیمت نهایی: 19,575,000 تومان

تخفیف


2,925,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU721S

GPlus Television Model GTV 65LU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,500,000 تومان

قیمت نهایی: 17,835,000 تومان

تخفیف


2,665,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65LU722S

GPlus Television Model GTV 65LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,350,000 تومان

قیمت نهایی: 17,704,500 تومان

تخفیف


2,645,500 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU821S "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU821S

GPlus Television Model GTV 55LU821S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,900,000 تومان

قیمت نهایی: 15,548,000 تومان

تخفیف


1,352,000 تومان

تکنولوژی صفحه ELED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S "65

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65KU721S

GPlus Television Model GTV 65KU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 16,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58MU722S

GPlus Television Model GTV 58MU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,200,000 تومان

قیمت نهایی: 14,418,000 تومان

تخفیف


1,782,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LQ721S "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LQ721S

GPlus Television Model GTV 55LQ721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 15,900,000 تومان

قیمت نهایی: 14,628,000 تومان

تخفیف


1,272,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S "55


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55KU922S

GPlus Television Model GTV 55KU922S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 14,950,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر UHD4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU722S "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58LU722S

GPlus Television Model GTV 58LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 14,800,000 تومان

قیمت نهایی: 13,764,000 تومان

تخفیف


1,036,001 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU722S "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55LU722S

GPlus Television Model GTV 55LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 13,500,000 تومان

قیمت نهایی: 13,095,000 تومان

تخفیف


405,000 تومان

تکنولوژی صفحه UHD
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI "43

مقایسه
موجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI

LG Television Model 43LJ52100GI

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU721S

GPlus Television Model GTV 50LU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,730,000 تومان

قیمت نهایی: 10,908,900 تومان

تخفیف


821,101 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S "50


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LU722S

GPlus Television Model GTV 50LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 11,490,000 تومان

قیمت نهایی: 9,996,300 تومان

تخفیف


1,493,700 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50LH512N

GPlus Television Model GTV 50LH512N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,490,000 تومان

قیمت نهایی: 8,446,100 تومان

تخفیف


1,043,900 تومان

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N "43


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH612N

GPlus Television Model GTV 43LH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 7,890,000 تومان

قیمت نهایی: 7,574,400 تومان

تخفیف


315,600 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N

GPlus Television Model GTV 43LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,150,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N "42

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 42MH412N

GPlus Television Model GTV 42MH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,800,000 تومان

قیمت نهایی: 6,188,000 تومان

تخفیف


612,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH612N "40


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH612N

GPlus Television Model GTV 40LH612N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,750,000 تومان

قیمت نهایی: 6,615,000 تومان

تخفیف


135,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH412N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40LH412N

GPlus Television Model GTV 40LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,150,000 تومان

قیمت نهایی: 6,027,000 تومان

تخفیف


123,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD612N "32


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD612N

GPlus Television Model GTV 32LD612N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 5,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD412N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32LD412N

GPlus Television Model GTV 32LD412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 5,500,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S "65

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65MU722S

GPlus Television Model GTV 65MU722S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU724S "50

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50MU724S

GPlus Television Model GTV 50MU724S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N "32

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N

GPlus Television Model GTV 32MD414N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH614N "43

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH614N

GPlus Television Model GTV 43MH614N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH414N "43

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43MH414N

GPlus Television Model GTV 43MH414N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK8100 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK8100

LG Television Model 55SK8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S

GPlus Television Model GTV 82LQ921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LU722S

GPlus Television Model GTV 43LU722S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LU921S

GPlus Television Model GTV 82LU921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T "65

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T

LG Television Model OLED65G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T "77


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T

LG Television Model OLED77W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T

LG Television Model OLED65W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI

LG Television Model OLED65C7GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI

LG Television Model OLED55C7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI

LG Television Model OLED55A7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LW300 "32

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LW300

LG Television Model 32LW300

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI

LG Television Model 49UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI

LG Television Model 55UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI

LG Television Model 65UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI

LG Television Model 43UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI

LG Television Model 49UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI

LG Television Model 75UK71500GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI

LG Television Model 55UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI

LG Television Model 65UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI

LG Television Model 55UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI

LG Television Model 65UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD612N

GPlus Television Model GTV 32KD612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32KD412N

GPlus Television Model GTV 32KD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40KH612N

GPlus Television Model GTV 40KH612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43KH612N

GPlus Television Model GTV 43KH612N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50KH512N

GPlus Television Model GTV 50KH512N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LM6300 "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LM6300

LG Television Model 43LM6300

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل DLE 43K4300 "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل DLE 43K4300

LG Television Model DLE 43K4300

گارانتی : انتخاب سرویس

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر تمام اچ دی – FULL HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UN8060 "55

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UN8060

LG Television Model 55UN8060

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55NANO86 "55

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55NANO86

LG Television Model 55NANO86

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Nano Cell
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UM751 "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UM751

LG Television Model 55UM751

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 50UM751 "50


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 50UM751

LG Television Model 50UM751

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UM751 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UM751

LG Television Model 65UM751

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K ULTRA HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UN7340 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UN7340

LG Television Model 49UN7340

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UM7660 "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UM7660

LG Television Model 65UM7660

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49NANO80 "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49NANO80

LG Television Model 49NANO80

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Nano Cell
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65EG960T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65EG960T

LG Television Model 65EG960T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55EC93000GI

LG Television Model 55EC93000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر FHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 79UG88000GI "79


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 79UG88000GI

LG Television Model 79UG88000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UG87000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UG87000GI

LG Television Model 65UG87000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UG87000GI

LG Television Model 55UG87000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه SUPER UHD
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55EG92000GI

LG Television Model 55EG92000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65EC970T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65EC970T

LG Television Model 65EC970T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 60UB85000GI "60


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 60UB85000GI

LG Television Model 60UB85000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65G6T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65G6T

LG Television Model OLED65G6T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65E6GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E6GI

LG Television Model OLED65E6GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55B6GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55B6GI

LG Television Model OLED55B6GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UH65200GI

LG Television Model 55UH65200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UH61700GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UH61700GI

LG Television Model 55UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UH65200GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UH65200GI

LG Television Model 49UH65200GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UH61700GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UH61700GI

LG Television Model 49UH61700GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر