انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس نکسار
ترتیب قیمت:
چاپ
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85PQ842S 85

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 85PQ842S

GPlus Television Model GTV 85PQ842S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 89,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM922S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQM922S

GPlus Television Model GTV 75PQM922S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 79,500,000 تومان

تکنولوژی صفحه QMLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQ822S

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PQ822S

GPlus Television Model GTV 75PQ822S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 72,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU822S "75

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 75PU822S

GPlus Television Model GTV 75PU822S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 52,200,000 تومان

قیمت نهایی: 51,678,000 تومان

تخفیف


522,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU726N "58

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 58PU726N

GPlus Television Model GTV 58PU726N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 23,700,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU720N "55

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU720N

GPlus Television Model GTV 55PU720N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 20,000,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ736S "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PQ736S

GPlus Television Model GTV 50PQ736S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,500,000 تومان

قیمت نهایی: 17,945,000 تومان

تخفیف


555,000 تومان

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU746N "50

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU746N

GPlus Television Model GTV 50PU746N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,800,000 تومان

قیمت نهایی: 16,128,000 تومان

تخفیف


672,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV U50C614S "50

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV U50C614S

NEXAR Television Model NTV U50C614S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 13,600,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H50C414N

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H50C414N

NEXAR Television Model NTV H50C414N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 11,300,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N

GPlus Television Model GTV 43PH420N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 10,100,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N "43

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43LH412N

GPlus Television Model GTV 43LH412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,550,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH420N

GPlus Television Model GTV 43PH420N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 9,030,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H43C412N "43

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H43C412N

NEXAR Television Model NTV H43C412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 8,100,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH616N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH616N

GPlus Television Model GTV 40PH616N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,700,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV H40C412N "40

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV H40C412N

NEXAR Television Model NTV H40C412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 7,400,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH416N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH416N

GPlus Television Model GTV 40PH416N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,900,000 تومان

تکنولوژی صفحه Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40MH416N "40

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40MH416N

GPlus Television Model GTV 40MH416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,700,000 تومان

قیمت نهایی: 6,231,000 تومان

تخفیف


469,001 تومان

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD616N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD616N

GPlus Television Model GTV 32PD616N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,400,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD418N

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD418N

GPlus Television Model GTV 32PD418N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 6,400,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV D32C412N

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV D32C412N

NEXAR Television Model NTV D32C412N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 5,600,000 تومان

اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD416N


مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD416N

GPlus Television Model GTV 32MD416N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,200,000 تومان

قیمت نهایی: 4,940,000 تومان

تخفیف


260,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N "32

مقایسه
موجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32MD414N

GPlus Television Model GTV 32MD414N

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 5,200,000 تومان

قیمت نهایی: 4,940,000 تومان

تخفیف


260,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون نکسار مدل NTV D32B214N "32

مقایسه
موجود
نکسار

تلویزیون نکسار مدل NTV D32B214N

NEXAR Television Model NTV D32B214N

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 4,800,000 تومان

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH618N "43

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43PH618N

GPlus Television Model GTV 43PH618N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه Full HD
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH618N "40

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40PH618N

GPlus Television Model GTV 40PH618N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه Full HD
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD618N "32

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32PD618N

GPlus Television Model GTV 32PD618N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه HD
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK8100 "55


مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK8100

LG Television Model 55SK8100

گارانتی : سلامت فیزیکی

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر UHD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU726N

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55PU726N

GPlus Television Model GTV 55PU726N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU726N

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50PU726N

GPlus Television Model GTV 50PU726N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S "82

مقایسه
به زودی
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 82LQ921S

GPlus Television Model GTV 82LQ921S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه QLED
کیفیت تصویر 4K Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T "77

مقایسه
به زودی
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77G7T

LG Television Model OLED77G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T "65

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65G7T

LG Television Model OLED65G7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T "77


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED77W7T

LG Television Model OLED77W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65W7T

LG Television Model OLED65W7T

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C7GI

LG Television Model OLED65C7GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C7GI

LG Television Model OLED55C7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55A7GI

LG Television Model OLED55A7GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 32LW300 "32

مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 32LW300

LG Television Model 32LW300

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK77000GI

LG Television Model 49UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK77000GI

LG Television Model 55UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK77000GI

LG Television Model 65UK77000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه UHD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43UK66000GI

LG Television Model 43UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49UK66000GI

LG Television Model 49UK66000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75UK71500GI

LG Television Model 75UK71500GI

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK69000GI

LG Television Model 55UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK69000GI

LG Television Model 65UK69000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55UK61000GI

LG Television Model 55UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65UK61000GI

LG Television Model 65UK61000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65C8GI

LG Television Model OLED65C8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55C8GI

LG Television Model OLED55C8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED65E8GI

LG Television Model OLED65E8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل OLED55E8GI

LG Television Model OLED55E8GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه OLED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK60300GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK60300GI

LG Television Model 43LK60300GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49LK63000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49LK63000GI

LG Television Model 49LK63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 43LK63000GI "43


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 43LK63000GI

LG Television Model 43LK63000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI "75


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 75SK81000GI

LG Television Model 75SK81000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK95000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK95000GI

LG Television Model 65SK95000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه ULTRA HD 4K
کیفیت تصویر Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK79000GI

LG Television Model 65SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK79000GI

LG Television Model 55SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI "49


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 49SK79000GI

LG Television Model 49SK79000GI

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK85000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK85000GI

LG Television Model 65SK85000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK85000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK85000GI

LG Television Model 55SK85000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 55SK80000GI "55


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 55SK80000GI

LG Television Model 55SK80000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون ال جی مدل 65SK80000GI "65


مقایسه
ناموجود
ال جی

تلویزیون ال جی مدل 65SK80000GI

LG Television Model 65SK80000GI

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N "32


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 32GD412N

GPlus Television Model GTV 32GD412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N "43


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 43GH412N

GPlus Television Model GTV 43GH412N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N "50


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GH412N

GPlus Television Model GTV 50GH412N

گارانتی : گلدیران

کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S "55


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 55GU812S

GPlus Television Model GTV 55GU812S

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A "40

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 40GH412A

GPlus Television Model GTV 40GH412A

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Full HD
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N "65

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 65GU811N

GPlus Television Model GTV 65GU811N

گارانتی : گلدیران

تکنولوژی صفحه LED
کیفیت تصویر Ultra HD - 4K
اطلاعات بیشتر
تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S "50

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

تلویزیون جی پلاس مدل GTV 50GU812S

GPlus Television Model GTV 50GU812S

گارانتی : گلدیران