انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ساندبار ال جی مدل S95QR

مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل S95QR

LG Soundbar Model S95QR

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 42,900,000 تومان

قیمت نهایی: 41,613,000 تومان

تخفیف


1,287,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل S80QR

مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل S80QR

LG Soundbar Model S80QR

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 29,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SN7Y


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SN7Y

LG Soundbar Model SN7Y

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 16,900,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SNC4R


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SNC4R

LG Soundbar Model SNC4R

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 10,900,000 تومان

قیمت نهایی: 10,573,000 تومان

تخفیف


327,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K6315SN

مقایسه
موجود
جی پلاس

ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K6315SN

GPlus Soundbar Model GSO‐K6315SN

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 6,900,000 تومان

قیمت نهایی: 6,555,000 تومان

تخفیف


345,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل LH 130SPK 220W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل LH 130SPK

LG Soundbar Model LH 130SPK

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ5 320W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ5

LG Soundbar Model SJ5

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ5B 320W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ5B

LG Soundbar Model SJ5B

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ8 300W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ8

LG Soundbar Model SJ8

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ9 500W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ9

LG Soundbar Model SJ9

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ3 300W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ3

LG Soundbar Model SJ3

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K225SN 50W


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K225SN

GPlus Soundbar Model GSO‐K225SN

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K624EN

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K624EN

GPlus Soundbar Model GSO‐K624EN

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر