انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ساندبار ال جی مدل S95QR

مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل S95QR

LG Soundbar Model S95QR

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 58,000,000 تومان

قیمت نهایی: 53,360,000 تومان

تخفیف


4,640,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل S80QR

مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل S80QR

LG Soundbar Model S80QR

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 40,400,000 تومان

قیمت نهایی: 37,572,000 تومان

تخفیف


2,828,001 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل S75QR 520W


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل S75QR

LG Soundbar Model S75QR

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 32,000,000 تومان

قیمت نهایی: 29,440,000 تومان

تخفیف


2,560,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SH7Q 800W


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SH7Q

LG Soundbar Model SH7Q

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 25,250,000 تومان

قیمت نهایی: 21,462,500 تومان

تخفیف


3,787,500 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SN7Y 380W


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SN7Y

LG Soundbar Model SN7Y

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,000,000 تومان

قیمت نهایی: 20,240,000 تومان

تخفیف


1,760,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SNC4R


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SNC4R

LG Soundbar Model SNC4R

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,500,000 تومان

قیمت نهایی: 14,685,000 تومان

تخفیف


1,815,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SNC4R 420W


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SNC4R

LG Soundbar Model SNC4R

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 16,500,000 تومان

قیمت نهایی: 14,685,000 تومان

تخفیف


1,815,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SQC1 160W


مقایسه
موجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SQC1

LG Soundbar Model SQC1

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 9,900,000 تومان

قیمت نهایی: 9,405,000 تومان

تخفیف


495,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل LH 130SPK 220W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل LH 130SPK

LG Soundbar Model LH 130SPK

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ5 320W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ5

LG Soundbar Model SJ5

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ5B 320W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ5B

LG Soundbar Model SJ5B

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ8 300W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ8

LG Soundbar Model SJ8

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ9 500W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ9

LG Soundbar Model SJ9

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار ال جی مدل SJ3 300W


مقایسه
ناموجود
ال جی

ساندبار ال جی مدل SJ3

LG Soundbar Model SJ3

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K225SN 50W


مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K225SN

GPlus Soundbar Model GSO‐K225SN

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K624EN

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K624EN

GPlus Soundbar Model GSO‐K624EN

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K6315SN

مقایسه
ناموجود
جی پلاس

ساندبار جی پلاس مدل GSO‐K6315SN

GPlus Soundbar Model GSO‐K6315SN

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر