تماس با ما
وضعیت: غیر فعال
اطلاعات بیشتر
12kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-B124SS ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-B124SS
A+++

نقره ای تیره

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 8,730,000 تومان

قیمت نهایی: 8,730,000 تومان

12kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-B124SW ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-B124SW
A+++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 8,470,000 تومان

قیمت نهایی: 8,470,000 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-L1050SW ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-L1050SW
A+++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,918,000 تومان

قیمت نهایی: 6,918,000 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-L1050ST ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-L1050ST
A+++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 7,075,000 تومان

قیمت نهایی: 7,075,000 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-L1055CS ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-L1055CS
A+++

استیل

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 7,795,000 تومان

قیمت نهایی: 7,795,000 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-L1055CW ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-L1055CW
A+++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 7,504,000 تومان

قیمت نهایی: 7,504,000 تومان

13kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-513TW ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-513TW

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 4,859,000 تومان

قیمت نهایی: 4,859,000 تومان

13kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-513TS ماشین لباسشویی ال جی مدل: WM-513TS
+++A

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 5,330,000 تومان

قیمت نهایی: 5,330,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45T ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC45T
A+++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 25,500,000 تومان

قیمت نهایی: 25,500,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC45W ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC45W
A+++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 3,494,000 تومان

قیمت نهایی: 3,494,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35T ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC35T
A+++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 24,800,000 تومان

قیمت نهایی: 24,800,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC35W ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC35W
A+++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 7,176,000 تومان

قیمت نهایی: 7,176,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34T ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC34T
A+++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,806,000 تومان

قیمت نهایی: 6,806,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC34W ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC34W
A+++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,596,000 تومان

قیمت نهایی: 6,596,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32T ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC32T
A++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 24,500,000 تومان

قیمت نهایی: 24,500,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DC32W ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DC32W
A++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,327,000 تومان

قیمت نهایی: 6,327,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE24T ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DE24T
A++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,226,000 تومان

قیمت نهایی: 6,226,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE24W ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DE24W
A++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,008,000 تومان

قیمت نهایی: 6,008,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE14W ماشین ظرفشویی ال جی مدل: DE14W
A++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 5,790,000 تومان

قیمت نهایی: 5,790,000 تومان

28

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62W ساید بای ساید ال جی مدل: MDF62W
A

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 14,584,000 تومان

قیمت نهایی: 14,584,000 تومان

"28

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید ال جی مدل MDF62NS ساید بای ساید ال جی مدل: MDF62NS
A

استیل

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 15,296,000 تومان

قیمت نهایی: 15,296,000 تومان

"28

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W ساید بای ساید ال جی مدل: SXS33W
A+

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 14,928,000 تومان

قیمت نهایی: 14,928,000 تومان

"28

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33W ساید بای ساید ال جی مدل: SXS33W
A+

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 14,928,000 تومان

قیمت نهایی: 14,928,000 تومان

"28

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید ال جی مدل SXS33TS ساید بای ساید ال جی مدل: SXS33TS
A+

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 15,696,000 تومان

قیمت نهایی: 15,696,000 تومان

"28

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید ال جی مدل SXS230W ساید بای ساید ال جی مدل: SXS230W
A+

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 15,234,000 تومان

قیمت نهایی: 15,234,000 تومان

"28

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید ال جی مدل SXS230DS ساید بای ساید ال جی مدل: SXS230DS
A+

استیل

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 15,233,000 تومان

قیمت نهایی: 15,233,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS97BCR مایکروفر ال جی مدل: MS97BCR

مشکی آینه ای

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 6,407,000 تومان

قیمت نهایی: 6,407,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS97TCR مایکروفر ال جی مدل: MS97TCR

استیل

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 6,407,000 تومان

قیمت نهایی: 6,407,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS97WCR مایکروفر ال جی مدل: MS97WCR

سفید

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 6,278,000 تومان

قیمت نهایی: 6,278,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS95WCR مایکروفر ال جی مدل: MS95WCR

سفید

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 24,000,000 تومان

قیمت نهایی: 24,000,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS95SCR مایکروفر ال جی مدل: MS95SCR

نقره ای

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 25,000,000 تومان

قیمت نهایی: 25,000,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS94WCR مایکروفر ال جی مدل: MS94WCR

سفید

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 5,507,000 تومان

قیمت نهایی: 5,507,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS94SCR مایکروفر ال جی مدل: MS94SCR

نقره ای

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 5,634,000 تومان

قیمت نهایی: 5,634,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS93WCR مایکروفر ال جی مدل: MS93WCR

سفید

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 5,121,000 تومان

قیمت نهایی: 5,121,000 تومان

38L

پیشنهاد ویژه

مایکروفر ال جی مدل MS93SCR مایکروفر ال جی مدل: MS93SCR

نقره ای

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در سولاردام ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 5,250,000 تومان

قیمت نهایی: 5,250,000 تومان

2400W

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی ال جی مدل VI-3870HTS جاروبرقی ال جی مدل: VI-3870HTS

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,880,000 تومان

قیمت نهایی: 2,880,000 تومان

2000W

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی ال جی مدل VB8520H جاروبرقی ال جی مدل: VB8520H

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,197,000 تومان

قیمت نهایی: 2,197,000 تومان

2000W

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی ال جی مدل VB8320H جاروبرقی ال جی مدل: VB8320H

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 1,644,000 تومان

قیمت نهایی: 1,644,000 تومان

2000W

پیشنهاد ویژه

جاروبرقی ال جی مدل VB8120H جاروبرقی ال جی مدل: VB8120H

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 1,583,000 تومان

قیمت نهایی: 1,583,000 تومان

"49

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LH54100GI تلویزیون ال جی مدل: 49LH54100GI

استیل

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,354,000 تومان

قیمت نهایی: 2,236,300 تومان

"49

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LH51300GI تلویزیون ال جی مدل: 49LH51300GI

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,236,000 تومان

قیمت نهایی: 2,124,200 تومان

"49

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LJ52700GI تلویزیون ال جی مدل: 49LJ52700GI

گارانتی : گلدیران

این کالا در حال حاضر در فروش ویژه تلویزیون های ال جی قرار دارد.

قیمت اولیه: 7,500,000 تومان

قیمت نهایی: 7,500,000 تومان

"49

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 49LJ52100GI تلویزیون ال جی مدل: 49LJ52100GI

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,987,700 تومان

قیمت نهایی: 2,868,192 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43UH65200GI تلویزیون ال جی مدل: 43UH65200GI

استیل

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,568,000 تومان

قیمت نهایی: 2,388,240 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LH60200GI تلویزیون ال جی مدل: 43LH60200GI

استیل

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,200,000 تومان

قیمت نهایی: 2,090,000 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LH60000GI تلویزیون ال جی مدل: 43LH60000GI

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 2,200,000 تومان

قیمت نهایی: 2,200,000 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ62000GI تلویزیون ال جی مدل: 43LJ62000GI

مشکی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 3,713,750 تومان

قیمت نهایی: 3,713,750 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ55000GI تلویزیون ال جی مدل: 43LJ55000GI

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,000,000 تومان

قیمت نهایی: 6,000,000 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LH54100GI تلویزیون ال جی مدل: 43LH54100GI

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 1,883,000 تومان

قیمت نهایی: 1,788,850 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LH51300GI تلویزیون ال جی مدل: 43LH51300GI

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 11,700,000 تومان

قیمت نهایی: 11,700,000 تومان

"43

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 43LJ52100GI تلویزیون ال جی مدل: 43LJ52100GI

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 11,700,000 تومان

قیمت نهایی: 11,700,000 تومان

"55

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55UJ66000GI تلویزیون ال جی مدل: 55UJ66000GI

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 6,935,650 تومان

قیمت نهایی: 6,935,650 تومان

"55

پیشنهاد ویژه

تلویزیون ال جی مدل 55LH60000GI تلویزیون ال جی مدل: 55LH60000GI

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 3,745,000 تومان

قیمت نهایی: 3,632,650 تومان

"55

پیشنهاد ویژه