تماس با ما
وضعیت: غیر فعال
اطلاعات بیشتر

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K726BG ساید بای ساید جی پلاس مدل: GSS-K726BG
A+

مشکی آینه ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 24,000,000 تومان

قیمت نهایی: 24,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725W ساید بای ساید جی پلاس مدل: GSS-K725W

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 22,500,000 تومان

قیمت نهایی: 22,275,000 تومان

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725S ساید بای ساید جی پلاس مدل: GSS-K725S

استیل

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 23,000,000 تومان

قیمت نهایی: 22,770,000 تومان

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725T ساید بای ساید جی پلاس مدل: GSS-K725T

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 23,500,000 تومان

قیمت نهایی: 22,090,000 تومان

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723T ساید بای ساید جی پلاس مدل: GSS-K723T
A+

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 21,000,000 تومان

قیمت نهایی: 21,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723W ساید بای ساید جی پلاس مدل: GSS-K723W

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 20,000,000 تومان

قیمت نهایی: 20,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723S ساید بای ساید جی پلاس مدل: GSS-K723S
A+

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 20,500,000 تومان

قیمت نهایی: 20,500,000 تومان

"58

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-58LU722S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 14,800,000 تومان

قیمت نهایی: 14,356,000 تومان

"58

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-58LU721S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-58LU721S

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 15,000,000 تومان

قیمت نهایی: 14,100,000 تومان

"50

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-50LU721S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50LU721S

نوک مدادی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 10,890,000 تومان

قیمت نهایی: 10,236,600 تومان

"50

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-50LU722S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-50LU722S

مشکی

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 10,550,000 تومان

قیمت نهایی: 9,917,000 تومان

"55

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-55LU722S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-55LU722S

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 13,500,000 تومان

قیمت نهایی: 12,555,000 تومان

"65

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-65LU821S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65LU821S

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 25,500,000 تومان

قیمت نهایی: 23,970,000 تومان

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-65LU721S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-65LU721S

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 21,500,000 تومان

قیمت نهایی: 19,995,000 تومان

"75

پیشنهاد ویژه

تلویزیون جی پلاس مدل GTV-75LQ921S تلویزیون جی پلاس مدل: GTV-75LQ921S

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 42,000,000 تومان

قیمت نهایی: 39,480,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462W ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل: GDW-K462W
A++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 14,590,000 تومان

قیمت نهایی: 13,422,800 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462S ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل: GDW-K462S
A++

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 14,850,000 تومان

قیمت نهایی: 13,662,000 تومان

14P

پیشنهاد ویژه

ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل GDW-K462NS ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل: GDW-K462NS
A++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 15,100,000 تومان

قیمت نهایی: 13,892,000 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1049W
A+++

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 17,350,000 تومان

قیمت نهایی: 16,482,500 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1049S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1049S
A+++

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 17,650,000 تومان

قیمت نهایی: 16,591,000 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1048W
A+++

سفید

گارانتی :

قیمت اولیه: 15,950,000 تومان

قیمت نهایی: 14,833,500 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1048S
A+++

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 15,690,000 تومان

قیمت نهایی: 14,748,600 تومان

10.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1048T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-KD1048T
A+++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 16,450,000 تومان

قیمت نهایی: 15,463,000 تومان

9kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947T ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947T
A+++

تیتانیوم

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 14,080,000 تومان

قیمت نهایی: 12,953,600 تومان

9kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947S
A+++

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 13,880,000 تومان

قیمت نهایی: 12,769,600 تومان

9kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K947W

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 13,650,000 تومان

قیمت نهایی: 12,558,000 تومان

8kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K844S

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 11,670,000 تومان

قیمت نهایی: 10,736,400 تومان

8kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844W ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K844W

سفید

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 11,450,000 تومان

قیمت نهایی: 10,534,000 تومان

7.5kg

پیشنهاد ویژه

ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723S ماشین لباسشویی جی پلاس مدل: GWM-K723S

نقره ای

گارانتی : گلدیران

قیمت اولیه: 10,470,000 تومان

قیمت نهایی: 9,632,400 تومان

جشنواره نوروزی جی پلاس

با سلام

به استحضار میرساند جشنواره نوروز 1400 از تاریخ 6 بهمن 1399 به مدت محدود برای مصرف کننده نهایی در جریان خواهد بود . شرایط و مزایای جشنواره نوروز 1400 به شرح زیر است:

جشنواره نوروزی جی پلاس :

 • تخفیفات نقدی روی محصولات منتخب و به شرط نصب محصول : در این جشنواره تخفیفات محصول بر اساس جداول جشنواره در نظر گرفته شده است و پس از نصب محصولات به شماره شبای دریافتی از مشتریان واریز می گردد.
 • هدایای نقدی برای همه : در این جشنواره ، مشتریان علاوه بر تخفیفات محصول، شانس برنده شدن مبالغ نقدی از 2.000.000 ریال تا 200.000.000 ریال را نیز خواهند داشت که پس از نصب محصول به قید قرعه به ان ها تعلق خواهد گرفت. پس از ارسال شماره شبای حسابشان، مبلغ آن از طریق پیامک به انها اطلاع رسانی میگردد و مجموع مبلغ تخفیف نقدی به همراه هدیه قرعه کشی به صورت یکجا در شماره شبای حساب ارسالی شارژ خواهد شد. تخفیفات قرعه کشی به مشتریانی تعلق می گیرد که محصولات مشمول جشنواره را در بازه جشنواره خریداری و نصب نمایند .
 • فرصت نصب جهت بهره مندی از مزایای جشنواره تا 10 روز پس از تاریخ خرید است .
 • شرط نصب محصولات در بازه جشنواره جهت دریافت تخفیفات و هدایا، الزامی است . مشتریان میتوانند جهت نصب محصولات با شماره 84733-021 تماس حاصل فرمایند .
 • مزایای این جشنواره مشروط به خرید محصولات قید شده در جدول جشنواره به همراه گارانتی گلدیران، از طریق نمایندگی های مجاز و نصب توسط شرکت مشتریان گلدیران قابل استفاده است.
 • علاوه بر تخفیفات ، شرکت گلدیران متعهد به پرداخت حداقل مبلغ هدایا مطابق با جدول (هدایای نقدی برای همه) برای تمامی خریداران است.
 • شرایط و هدایای جشنواره ممکن از بدون اطلاع قبلی تغییر کند. مشتریان میتوانند جهت اطلاع از آخرین تغییرات به وبسایت goldiran.ir مراجعه نمایند.
 • همچنین مشتریان می توانند در صورت بروز هر گونه مشکل یا ابهامی با شماره تماس 84733-021 تماس حاصل فرمایند.

مراحل واریز مبلغ :

 • مشتریان محترم میبایستی شماره شبای 26 رقمی حساب خود را بودن خط فاصله و با اعداد انگلیسی به شماره 100083583 پیامک کنند. مثال IR123212100000000031245612
 • مشتریان میبایست در هنگام ارسال پیامک شماره شبای خود نهایت دقت را داشته باشند . شرکت گلدیران مسئولیتی در قبال شماره شبای اشتباه آنها نخواهد داشت.
 • شماره موبایل ثبت شده در هنگام نصب باید دقیقا شماره ای باشد که با آن ، شماره شبا ارسال گردیده است.
 • در صورت خرید بیش از یک محصول مشمول جشنواره مراحل فوق میبایست به صورت جداگانه برای هر محصول انجام پذیرد .تجمیع هدایا برای چند محصول در یک فرایند مقدور نخواهد بود .
 • مشتریان حداکثر تا 7 روز پس از نصب کالا، پیامک اولیه را دریافت خواهند کرد و میتوانند شماره شبای حساب خود را در پاسخ به آن پیامک ارسال کنند.
 • واریز مبلغ حداکثر 20 روز پس از ارسال شماره شبا توسط خریدار انجام خواهد گرفت
 • در صورتی که پس از گذشت یک هفته از نصب محصول ، پیاکی دریافت نگردد و یا پس از گذشت بیست روز از ارسال شماره شبای حساب ، مبلغ هدیه واریز نشود ، از طریق شماره موبایلی که هنگام نصب اعلام شده و با شماره 84733-021 (بخش جشنواره) می توانند تماس حاصل نمایند . در صورت عدم دریافت پیامک و یا تاخیر در واریز مبالغ ، مهلت پیگیری تا 1 ماه پس از پایان جشنواره خواهد بود و پس از این مدت واریز مبلغ هدیه ، امکان پذیر نخواهد بود.

جدول مدل های مشمول جشنواره:

هدیه نقدی برای همه ( ریال)

تخفیف نقدی (ریال)

سری

ماشین لباسشویی جی پلاس

از 2.000.000 تا 200.000.000

18.000.000

K , KD

10.5 kg

12.000.000

K

9 kg

10.000.000

K

8 kg

10.000.000

K

7.5 kg

10.000.000

K

6 kg

 

 

هدیه نقدی برای همه ( ریال)

تخفیف نقدی (ریال)

سری

ماشین ظرفشویی جی پلاس

از 2.000.000 تا 200.000.000

10.000.000

K , j

 

 

هدیه نقدی برای همه ( ریال)

تخفیف نقدی (ریال)

سری

تلویزیون جی پلاس

از 2.000.000 تا 200.000.000

10.000.000

GTV-75LQ921S

10.000.000

GTV-65KU821S

10.000.000

GTV-65LQ721S

10.000.000

GTV-65LU722S

10.000.000

GTV-65LU721S

6.000.000

GTV-55LQ721S

6.000.000

GTV-55LU821S

3.000.000

GTV-55LU722S

3.000.000

GTV-50LU722S

-

GTV-58LU722S

-

GTV-58LU721S

 

 

هدیه نقدی برای همه ( ریال)

تخفیف نقدی (ریال)

سری

ساید بای ساید جی پلاس

از 2.000.000 تا 200.000.000

15.000.000

GSS-K726BG

15.000.000

GSS-K725*

15.000.000

GSS-K723*

 

 

 با تشکر

ادامه مطلب
استفاده از مطالب سایت ال جی مارکت صرفا با ذکر منبع بلا مانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت به ال جی مارکت می باشد.
LGMARKET.IR - Copyright © 2013, all rights reserved